2. Konferencia Slovak Smart City Cluster 2018

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na trinásty ročník konferencie Metro ON Line, ktorá sa koná v dňoch 11. – 15.6.2018. Prvé dva dni programu sú venované 2. ročníku KONFERENCIE SSCC (11.- 12.6.), kde Vás čakajú nové výzvy, interaktívne prednášky, možnosti nadviazať dlhodobé priateľské vzťahy v oblastiach Smart City. SSCC zároveň zhodnotí výsledky prvého roka svojho pôsobenia a v spo- lupráci s klastrami v rámci krajín V4 podpíše spoločné memorandum o vzájomnej spolupráci. Program bude venovaný skúsenostiam slovenských a niektorých zahraničných…...
Read More