SAPI Energy Conference 2024

Partner nášho klastra - Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) pozýva na 14. ročník SAPI Energy Conference, ktorá sa uskutoční 22. a 23. mája v Hoteli Senec. Čaká Vás dvojdňové medzinárodné podujatie plné aktuálnych tém zo sveta udržateľnej energetiky, ktorými Vás prevedú experti z rôznych oblastí. Tešiť sa môžete na prednášky a diskusie domácich aj zahraničných odborníkov medzi ktorými vystúpi aj predseda predstavenstva, Igor Wzoš a členovia klastra - za Mesto Kežmarok Ján Ferenčák a za spoločnosť ENMON APP,…...
Read More

Konferencia Otvorené vládnutie v Banskej Bystrici

Ako otvorene vládnuť na miestnej úrovni a podporovať mestský rozvoj? Témami z oblasti SMART governmentu (chytrého riadenia) sa bude dňa 10. mája 2023 zaoberať konferencia v Banskej Bystrici v rámci týždňa otvoreného vládnutia. Organizátorom podujatia je Mesto Banská Bystrica v spolupráci s členom SSCC - Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na konferencii budú prezentované skúsenosti z rozvoja miestnej iniciatívy otvoreného vládnutia OGP Local Banská Bystrica v podmienkach Mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica a praktické odporúčania pre prípravu Integrovanej územnej…...
Read More

Fórum pre inteligentné mestá a regióny

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) organizovalo v dňoch 19. - 20, apríla konferenciu s názvom Fórum pre inteligentné mestá a regióny, na ktorú pozvalo aj združenie SSCC. Predseda predstavenstva SSCC, pán Igor Wzoš, vystúpil počas programu podujatia s prezentáciou "Budovanie kapacít so zameraním na agendu inteligentných miest a regiónov", v rámci ktorej predstavil združenie SSCC ako také, jeho ciele, aktivity a činnosti. Medzi panelistami konferencie bol aj zástupca člena SSCC, konateľ spoločnosti ANTIK Telecom, s. r.…...
Read More

Ďalší energetický workshop úspešne za nami!

V piatok, 24. marca sme sa opäť pozreli na energetické témy a možnosti riešení vyvstávajúcich otázok v rámci danej problematiky. V poradí druhý workshop zo série Energetické projekty v samosprávach združenie SSCC zorganizovalo tentokrát v spolupráci s mestom Kežmarok, ktoré nás privítalo v priestoroch svojej historickej radnice. Primátor mesta Ján Ferenčák prezentoval príklady dobrej praxe, ktorými mesto postupne napĺňa svoju víziu transformácie Kežmarku na Smart Green City [pozn. chytré zelené mesto]. Pre zástupcov samospráv ako aj hostí z iných združení…...
Read More

Workshop: Ako na inovácie v samospráve?

Inovačná dielňa pre udržateľný mestský rozvoj a integrované územné investície (UMR/IÚI) Pozývame Vás na workshop zameraný na praktické nástroje pre samosprávy, ktoré pripravujú zásobník inovatívnych projektov do UMR/IÚI. Podujatie, ktorého je združenie Slovak Smart City Cluster partnerom, sa uskutoční dňa 15. marca 2023, od 10:00 – 15:00 hod. v Sky Park Offices v Bratislave. Stretnutie bude prioritne diskusiou o oblastiach, v ktorých by samosprávy najviac potrebovali pomoc, s cieľom „ušiť“ nový podporný program na mieru potrieb samospráv. Program podujatia nájdete…...
Read More
,

WORKSHOP: Energetická efektívnosť II.

Partner SSCC - Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje ďalší online workshop v rámci projektu Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca- CBC4US. Tak ako aj na februárovom podujatí, aj teraz na workshope vystúpi predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš a spolu s ďalšími expertmi SSCC budú diskutovať na témy ako napríklad alternatívne zdroje energie, energetická obnova budov, energetický manažment. Workshop sa uskutoční 14. decembra 2022 so začiatkom o 9:00 hod. prostredníctvom online platformy ZOOM. Počas podujatia bude zabezpečené tlmočenie UA-SK / SK-UA. Program nájdete…...
Read More

Záznam z workshopu Hľadanie foriem a príležitostí pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu

Združenie Slovak Smart City Cluster (SSCC) v spolupráci s Ukrajinsko-slovenskou biznis agentúrou (USBA) so SPECTRA Centre of Excellence EU pri STU a členmi združenia iROZVOJ iREGION n.o., (f)ITcubator n.o., STU BA a  SPECTRA a partnermi COLLDEEDs, s.r.o., AlKur s.r.o. organizovalo dňa 23.novembra 2022  workshop „Hľadanie foriem a príležitostí pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu“. Workshop bol zameraný na diskusiu o otázkach pomoci ukrajinskému biznisu v súčasnosti a podpore povojnovej obnovy Ukrajiny v budúcnosti – vrátane zapojenia vedeckého prostredia, mimovládneho sektora a regionálnych elít. Na túto…...
Read More
,

Hľadanie foriem a príležitostí pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu

Slovak Smart City Cluster v spolupráci s Ukrajinsko-slovenskou biznis agentúrou (USBA) organizuje 23. novembra 2022 v priestoroch (f)ITcubator v Poprade workshop zameraný na hľadanie možností a príležitostí pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu. Pozvanie k diskusii pri okrúhlom stole prijali slovenskí aj ukrajinskí hostia, odborníci v oblasti podnikanie, školstvo a zdravotníctvo. Viac informácií nájdete v programe podujatia....
Read More

Energie prehľadne a pod kontrolou na jeden klik

Odborná panelová diskusia na aktuálnu tému energetickej krízy a spôsobov, ako minimalizovať jej dopady pomocou digitalizácie a automatizácie, sa uskutoční dňa 26. októbra 2022 v čase od 9:00h - 10.30h v Hoteli Barok, Bratislava. Prednášajúci, medzi ktorými je aj predseda predstavenstva SSCC - Igor Wzoš, sa budú v odbornej diskusii venovať témam: - Aký význam majú online dáta z energetických meračov a ako vedia pomôcť v znižovaní nákladov na energie? - Možnosti digitalizácie a automatizácie energetických dát ako cesta k…...
Read More

Lepšia správa 2022 – Energetické komunity bytových domov

Vo štvrtok, 20.októbra 2022 bude predseda predstavenstva SSCC, Igor Wzoš diskutovať na tému Energetické komunity bytových domov spolu so zástupcami Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) či Ministerstva hospodárstva SR, a to v rámci IX. kongresu Lepšia správa 2022, ktorý organizuje práve ZLSBD v dňoch 18. - 21. októbra v hoteli Sitno vo Vyhniach. Ďalšie riešené témy nielen pre správcov bytových domov nájdete v programe podujatia. Viac informácií sa môžete dozvedieť aj z…...
Read More