Na občanoch záleží

Participácia a samospráva Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil pre zamestnancov miest, obcí a samosprávnych krajov pravidelný online vzdelávací cyklus diskusií, webinárov a workshopov, ktorý pomôže samosprávam naštartovať vlastné participatívne procesy. Na online podujatí 18. októbra 2022 bude témou Participácia a energetické opatrenia v samospráve, kde sa so svojimi skúsenosťami z praxe podelí aj primátor nášho členského mesta, Dubnice nad Váhom, pán Peter Wolf. Registrovať sa na podujatie je možné na tomto linku....
Read More
,

Qubit Tatry 2022

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti (CKB) pozýva na konferenciu o kybernetickej bezpečnosti Qubit Tatry 2022, ktorá sa bude konať v dňoch 9. - 10. novembra 2022 v Hoteli Grand Jasná. Na podujatí vstúpia zaujímaví rečníci v panelových diskusiách, s účastníkmi budú profesionáli v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti zdieľať praktické skúsenosti, prebehnú školenia vedené interaktívnou formou, klubové stretnutia a obľúbený networking. Poslaním konferencií Qubit je vybudovať profesionálnu komunitu odborníkov v odvetví kybernetickej bezpečnosti vďaka nadväzovaniu kontaktov a partnerstiev prostredníctvom vysoko odborných vzdelávacích podujatí, ktoré…...
Read More
,

Inovácie v mestskej mobilite

Partner SSCC, Civinet Česká a Slovenská republika, z.s. pozývajú na workshop "Inovácie v mestskej mobilite"(Urban Mobility Incubation Workshop), ktorý sa uskutoční 6. decembra 2022 v Brne. Cieľom workshopu je poskytnúť samosprávam a ďalším subjektom pôsobiacim v oblasti mobility nástroje a metódy, ktoré môžu využiť pri rozvoji obcí a podpore kvality života ich obyvateľov. Prinesie inšpiráciu o najnovších trendoch a možnostiach riešení mobility a podporí ich v rýchlejšom prechode na udržateľnú mobilitu, tzn. efektívnu, ohľaduplnú a funkčnú z dlhodobého hľadiska. Program…...
Read More
,

SAPI Energy Conference 2022

Slovenská asociácia fotovoltickej energie a OZE (SAPI) organizuje v dňoch 8 - 9 novembra 2022 v Hoteli Senec**** medzinárodné podujatie Sapi Energy Conference 2022 na témy z oblasti obnoviteľnej energetiky, energetickej bezpečnosti a OZE ako náhrady za fosílne palivá, úlohy OZE na ceste k uhlíkovej neutralite, témy z oblasti rozvoja energetických sústav a pripojiteľnosti OZE, či prípravy energetických projektov a ich zapojenie v rámci energetických trhov. Za účasti politických elít, zástupcov kľúčových inštitúcií a tiež domácich aj zahraničných odborníkov sa…...
Read More

Exportné zoskupenia: Kolektívny prístup ako cesta k úspechu pri exportovaní na zahraničné trhy

Únia klastrov Slovenska pozýva na podujatie organizované pod záštitou medzinárodného projektu F2F Health Matters, ktorý poskytuje podporu MSP pre vstup na trhy vybraných krajín. Podujatie zamerané na demystifikáciu systémov zoskupovania pri exporte sa uskutoční online dňa 30. septembra od 14.00h - 15.00h a bude prebiehať v anglickom jazyku. Na podujatí budú uvedené príklady akčných skupín na zahraničných trhoch a ďalšie informácie, ktoré môžu pomôcť MSP v ich medzinárodných ambíciách. Najbližšia výzva, ktorá umožní MSP získať finančnú podporu pre vstup na…...
Read More

Komunálny manažment 2022

Predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš, člen predstavenstva prof. Maroš Finka (SPECTRA) a zástupca člena klastra, Rastislav Žembery (ZSE) vystúpia na konferencii s názvom Komunálny manažment 2022, ktorú organizuje TREND Konferencie dňa 28.septembra v Bratislave. Spoločne s ďalšími odborníkmi z oblasti verejnej správy budú diskutovať na témy z prostredia komunálneho manažmentu: Ako riadiť mesto v ére energetickej neistoty? Ako mestá pri zvyšovaní kvality života využívajú smart riešenia aj big dáta? Ako sa starajú mestá o kvalitnú a modernú dopravnú infraštruktúru? Ako…...
Read More

HR TRENDY 2022

Nevyhnutná úloha HR Partner SSCC, HN konferencie organizujú dňa 06.10.2022 konferenciu pod záštitou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR na témy: Budovanie dobrej zamestnávateľskej značky nebolo nikdy dôležitejšie Zdravie ako firemná hodnota, balans na pracovisku Dá sa udržať firemná kultúra na diaľku? Aké sú najlepšie spôsoby komunikácie? Návrat zamestnancov do officov, ako na to? A či home office funguje? Podujatie sa uskutoční v AC Hotel By Marriott Bratislava. Podrobný program nájdete TU. Prihlášku na online alebo osobnú účasť nájdete…...
Read More

Budujeme inteligentný Prešovský kraj

V dňoch 19. - 20. septembra 2022 organizuje partner nášho združenia, driving.digital konferenciu a okrúhly stôl pod názvom Budujeme inteligentný Prešovský kraj v historickej budove Solivaru Prešov. Cieľom podujatia je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu zástupcov obcí, miest a regiónov, priemyselných podnikov, školstva, výskumu a ďalších inštitúcií z Prešovského regiónu i z celého Slovenska na strategické témy ako verejná a individuálna doprava v regióne a mestách Prešovského kraja, nové energetické zdroje, cirkulárna ekonomika...Panelovú diskusiu k téme rozvoja udržateľnej ekonomiky Prešovského…...
Read More
,

Regionálny výmenný workshop CIVITAS ELEVATE

Partner SSCC CIVINET Česká a Slovenská republika, CIVITAS ELEVATE (koordinačné a podporné opatrenie Európskej komisie prostredníctvom iniciatívy CIVITAS) a Statutární město Brno spoluorganizujú tretí (záverečný) regionálny výmenný workshop CIVITAS ELEVATE, ktorý sa bude konať v dňoch 19. a 20. septembra 2022 v Brne súbežne s konferenciou Urban Mobility Days 2022. Workshop bude rozdelený na dve časti: 19. septembra, od 12:00 do 17:00, stretnutie určené medzinárodnej odbornej verejnosti. Témou je výmena skúseností s regionálnou spoluprácou so zahraničnými mestami (Koprivnica a Cáchy). Komunikačným jazykom…...
Read More
,

Inteligentná samospráva – medzinárodná vedecká konferencia

Nové prístupy k zlepšeniu činnosti samospráv Člen združenia SSCC, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje na Katedre verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty  v dňoch 13. - 14. 9. 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Inteligentná samospráva. Organizátori podujatia pozývajú na diskusiu na témy: Trendy v rozvoji miest a obcí, Smart Governance v miestnych samosprávach, Úloha kultúry a kreatívnych odvetví v rozvoji miest, ako aj prezentácie realizovaných behaviorálnych experimentov v oblasti zvýšenia výnosu z daní a poplatkov v…...
Read More