Exportné zoskupenia: Kolektívny prístup ako cesta k úspechu pri exportovaní na zahraničné trhy

Únia klastrov Slovenska pozýva na podujatie organizované pod záštitou medzinárodného projektu F2F Health Matters, ktorý poskytuje podporu MSP pre vstup na trhy vybraných krajín. Podujatie zamerané na demystifikáciu systémov zoskupovania pri exporte sa uskutoční online dňa 30. septembra od 14.00h - 15.00h a bude prebiehať v anglickom jazyku. Na podujatí budú uvedené príklady akčných skupín na zahraničných trhoch a ďalšie informácie, ktoré môžu pomôcť MSP v ich medzinárodných ambíciách. Najbližšia výzva, ktorá umožní MSP získať finančnú podporu pre vstup na…...
Read More

Komunálny manažment 2022

Predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš, člen predstavenstva prof. Maroš Finka (SPECTRA) a zástupca člena klastra, Rastislav Žembery (ZSE) vystúpia na konferencii s názvom Komunálny manažment 2022, ktorú organizuje TREND Konferencie dňa 28.septembra v Bratislave. Spoločne s ďalšími odborníkmi z oblasti verejnej správy budú diskutovať na témy z prostredia komunálneho manažmentu: Ako riadiť mesto v ére energetickej neistoty? Ako mestá pri zvyšovaní kvality života využívajú smart riešenia aj big dáta? Ako sa starajú mestá o kvalitnú a modernú dopravnú infraštruktúru? Ako…...
Read More

HR TRENDY 2022

Nevyhnutná úloha HR Partner SSCC, HN konferencie organizujú dňa 06.10.2022 konferenciu pod záštitou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR na témy: Budovanie dobrej zamestnávateľskej značky nebolo nikdy dôležitejšie Zdravie ako firemná hodnota, balans na pracovisku Dá sa udržať firemná kultúra na diaľku? Aké sú najlepšie spôsoby komunikácie? Návrat zamestnancov do officov, ako na to? A či home office funguje? Podujatie sa uskutoční v AC Hotel By Marriott Bratislava. Podrobný program nájdete TU. Prihlášku na online alebo osobnú účasť nájdete…...
Read More

Budujeme inteligentný Prešovský kraj

V dňoch 19. - 20. septembra 2022 organizuje partner nášho združenia, driving.digital konferenciu a okrúhly stôl pod názvom Budujeme inteligentný Prešovský kraj v historickej budove Solivaru Prešov. Cieľom podujatia je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu zástupcov obcí, miest a regiónov, priemyselných podnikov, školstva, výskumu a ďalších inštitúcií z Prešovského regiónu i z celého Slovenska na strategické témy ako verejná a individuálna doprava v regióne a mestách Prešovského kraja, nové energetické zdroje, cirkulárna ekonomika...Panelovú diskusiu k téme rozvoja udržateľnej ekonomiky Prešovského…...
Read More
,

Regionálny výmenný workshop CIVITAS ELEVATE

Partner SSCC CIVINET Česká a Slovenská republika, CIVITAS ELEVATE (koordinačné a podporné opatrenie Európskej komisie prostredníctvom iniciatívy CIVITAS) a Statutární město Brno spoluorganizujú tretí (záverečný) regionálny výmenný workshop CIVITAS ELEVATE, ktorý sa bude konať v dňoch 19. a 20. septembra 2022 v Brne súbežne s konferenciou Urban Mobility Days 2022. Workshop bude rozdelený na dve časti: 19. septembra, od 12:00 do 17:00, stretnutie určené medzinárodnej odbornej verejnosti. Témou je výmena skúseností s regionálnou spoluprácou so zahraničnými mestami (Koprivnica a Cáchy). Komunikačným jazykom…...
Read More
,

Inteligentná samospráva – medzinárodná vedecká konferencia

Nové prístupy k zlepšeniu činnosti samospráv Člen združenia SSCC, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje na Katedre verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty  v dňoch 13. - 14. 9. 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Inteligentná samospráva. Organizátori podujatia pozývajú na diskusiu na témy: Trendy v rozvoji miest a obcí, Smart Governance v miestnych samosprávach, Úloha kultúry a kreatívnych odvetví v rozvoji miest, ako aj prezentácie realizovaných behaviorálnych experimentov v oblasti zvýšenia výnosu z daní a poplatkov v…...
Read More

Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca- CBC4US

Partner SSCC - Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje online workshop s názvom "Príklady dobrej praxe v odpadovom hospodárstve a energetickej efektívnosti na Slovensku a Ukrajine", na ktorom medzi prezentujúcimi vystúpi aj predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš. Na workshope odznejú témy zo Slovenska a Ukrajiny, ktoré budú obojstrannou inšpiráciou pre zástupcov miest a obcí, napríklad ako nakladať s odpadom, recyklovať odpad, zabezpečovať vykurovanie v samospráve energeticky-úsporným a inovatívnym spôsobom. Workshop realizovaný v rámci projektu "Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca- CBC4US" sa uskutoční…...
Read More
,

Experti SSCC pripravujú Smart riešenia pre Trenčín

Experti SSCC pripravujú v rámci projektu "Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja“ pripravujú  dokument, ako začať využívať moderné technológie v prospech ľudí a prírody. V týchto dňoch prebieha na pôde mesta Trenčín séria workshopov, ktoré jednotlivo komunikujú prípravu dokumentu vo všetkých 10-tich oblastiach smart city s miesnymi odborníkmi. Pozrite si: https://www.facebook.com/trencianskyterajsok/videos/3352261361470724/UzpfSTE4NjU1MTU3NjcwNTcwMzk6MjY5ODcxMDI0MDQwNDI1MA/...
Read More
,

Workshopy v Trenčíne

SSCC ako partner projektu “Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja” spoluorganizuje v týchto dňoch sériu workshopov s cieľom informovať odbornú verejnosť o aktuálnom stave aktivít zo strany expertov. Výmenou informácií medzi prizvanými odborníkmi z mesta Trenčín, zástupcami samosprávy a verejnej správy, odbornou verejnosťou, zástupcami odborných zoskupení, tvorcovia Smart koncepcie mesta Trenčín získajú potrebné informácie pre koordináciu pre prípravu návhov riešení v tretej fáze projektu. https://fitcubator.sk/smart-koncepty/                  ...
Read More

Digitálne mesto či Lochnes príšera?

Popradský (f)ITcubator, člen SSCC využíva otvorené priestory v Popradskej Redute aktívne a pokračuje v plánovanej sérii eventov, ktoré sú venované odborným smart témam so zámerom odkomunikovať inovatívne možnosti medzi tvorcami inovácií-samosprávou a verejnou správou-konečnými užívateľmi. Prioritne sú tieto aktivity určené mladými ľuďom, ktorým je tento aktívny verejný priestor venovaný. Na evente Digitálne, inteligentné či chytré mesto?  sa 7.11.2019 hovorilo o meste, ktoré bude s občanom komunikovať.  Zaujímate ho, či už ste občanom, podnikateľom, turistom alebo študentom - jednoducho človekom, ktorý v…...
Read More