,

Partner SSCC CIVINET Česká a Slovenská republika, CIVITAS ELEVATE (koordinačné a podporné opatrenie Európskej komisie prostredníctvom iniciatívy CIVITAS) a Statutární město Brno spoluorganizujú tretí (záverečný) regionálny výmenný workshop CIVITAS ELEVATE, ktorý sa bude konať v dňoch 19. a 20. septembra 2022 v Brne súbežne s konferenciou Urban Mobility Days 2022.

Workshop bude rozdelený na dve časti:

  • 19. septembra, od 12:00 do 17:00, stretnutie určené medzinárodnej odbornej verejnosti. Témou je výmena skúseností s regionálnou spoluprácou so zahraničnými mestami (Koprivnica a Cáchy). Komunikačným jazykom bude angličtina.
  • 20. septembra od 9:00 do 11:30, stretnutie určené domácim odborníkom (ČR). Témou je integrovaný prístup k spolupráci pri riešení metropolitnej mobility na základe zdieľania skúseností a diskusie k potrebám a otázkam, ktoré súvisia s metropolitnou/regionálnou spoluprácou. Komunikačným jazykom bude čeština.

Na workshope sa bude diskutovať o rôznych príkladoch dobrej praxe, ale aj o výzvach moderného mesta a regiónu. Tešíme sa, že sa všetci účastníci podelia o svoje príbehy, aktívne prispejú do diskusie, a tak budú mať úžitok z hľadania možných synergií a riešení mnohých prekážok, ktoré v oblasti mobility poznáme.

Účasť je bezplatná a všetci účastníci sú v prvý deň (19. septembra 2022) pozvaní na spoločnú večeru s organizátormi.
Počet účastníkov je obmedzený na 30 (na deň).

Registrácia na stretnutie v českom jazyku (20.9.2022): https://forms.gle/zfzfzMaqfVFnadks9

Registrácia na stretnutie v anglickom jazyku (19.9.2022): https://forms.gle/75M82VJfZGkH8BXg6.

Záštitu nad podujatím prevzali Statutární město Brno a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Program 1. deň (EN)

Program 2. deň (CZ)