V dňoch 19. – 20. septembra 2022 organizuje partner nášho združenia, driving.digital konferenciu a okrúhly stôl pod názvom Budujeme inteligentný Prešovský kraj v historickej budove Solivaru Prešov.

Cieľom podujatia je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu zástupcov obcí, miest a regiónov, priemyselných podnikov, školstva, výskumu a ďalších inštitúcií z Prešovského regiónu i z celého Slovenska na strategické témy ako verejná a individuálna doprava v regióne a mestách Prešovského kraja, nové energetické zdroje, cirkulárna ekonomika…Panelovú diskusiu k téme rozvoja udržateľnej ekonomiky Prešovského kraja povedie predseda predstavenstva SSCC, Igor Wzoš.

Ako sa popasujeme s vyľudňovaním regiónu a starnutím obyvateľstva, ako chceme poskytovať obyvateľom kvalitnejšie a dostupnejšie služby, ako zatraktívniť územie pre cestovných ruch? Odpoveďou na tieto i ďalšie pálčivé otázky môžu byť nové zelené a digitálne technológie, inovácie aj z prostredia slovenského výskumu a priemyslu. Je v našich možnostiach vytvárať inteligentné prostredie, inteligentnú ekonomiku a inteligentnú komunitu, o našej kvalitnejšej budúcnosti rozhodujeme MY, TU a TERAZ.

Registráciu na podujatie nájdete tu:  https://driving.digital/produkt/vstupenka-2022/

Záštitu nad podujatím prevzal Predseda Prešovského samosprávneho kraja pán Milan Majerský.