SSCC na „Regionálnom dni“ v Bardejove

Člen SSCC innogy Solution v spolupráci s ďalšími organizátormi usporiadali v Bardejove dňa 20. septembra 2018 Regionálny deň určený pre zástupcov samospráv v bardejovskom regióne. Prezentácie formou diskusií boli zamerané predovšetkým na úspory pre mestá a obce v oblasti energetiky. Do programu prispel aj člen predstavenstva SSCC Igor Wzoš, ktorý predstavil inovatívny nástroj pre územné plánovanie, prezentáciu nových budov a verejných priestranstiev využiteľný pre zvýšenie aktívnej účasti občanov na rozhodovaní. Nástroj vyvinuli odborníci zastrešení neziskovou organizáciou (f)ITcubator n.o. so sídlom…...
Read More

Príspevok členov Mesto Poprad a innogy-VSE na Farmárskom festivale v Poprade

Mesto Poprad - člen SSCC spoločne so Slow Food Tatry zorganizovali v dňoch 15. - 17. júna 2018 Farmársky festival na historickom námestí mestskej časti Popradu, v Spišskej Sobote, kde sa historicky farmárske trhy konali každú sobotu. Myšlienkou festivalu bola podpora a prezentácia kvality výroby miestnych, remeselných dobrých, čistých a spravodlivých potravín, s čím úzko súvisí aj kvalita životného prostredia, v ktorom sa “zdravé “ produkty dorábajú. Člen združenia SSCC spoločnosť innogy - VSE toto podujatie podporili prezentáciou elektroautomobilu. Aj…...
Read More

GP VW CEE Korean Suppliers’ Day 2018

Člen SSCC spoločnosť KOTRA - Commercial Section Embassy of the Republic of Korea usporiadal dňa 12. apríla 2018 v Bratislave obchodné podujatie za účasti nákupného oddelenia VW CEE, SSCC, SARIO a zástupcov 20 kórejských automotive dodávateľov v CEE regióne s názvom ‘GP VW CEE Korean Suppliers’ Day 2018’. Slovak Smart City Cluster na tomto podujatí prezentoval člen predstavenstva Richard Pieger....
Read More

Pracovné stretnutie k téme Smart Cities v Brne

V Brne sa 26. februára 2018 uskutočnilo česko-slovenské pracovné stretnutie k téme Smart Cities s cieľom vzájomnej výmeny doterajších skúseností a prípravy spoločných projektov. Na pozvanie Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zastúpeného Mgr. Janou Korytářovou v spolupráci s Czech Smart City Cluster a Slovak Smart City Cluster sa dňa 26. 02. 2018 v areáli Vily Stiassni v Brne uskutočnilo spoločné Slovensko - České stretnutie k aktuálnej problematike „Smart Cities“. Stretnutia sa zo Slovenska zúčastnili zástupcovia Ministerstva hospodárstva, Ministerstva životného prostredia,…...
Read More

Workshop “Využitie Smart technológií v urbánnych územiach” 30.1.2018 v Poprade

30. 1. 2018  SSCC zorganizoval  v Poprade workshop  “Využitie Smart technológií v urbánnych územiach”.  Spoluorganizátormi odborného podujatia boli British Embassy v Bratislave a Mesto Poprad. Workshop s témou využitia smart technológií pre mestá a regióny v Poprade sa tešil veľkému záujmu. Do diskusie sa zapojili odborníci na túto tému, ako napríklad B. Smith z mesta Bristol, M. Gannon z Cardiffu, I. Wzoš , viceprimátor mesta Poprad a J. Tait - CEO Open Data Menchester a ďalší. Viac ako 90 účastníkov…...
Read More