,

Experti SSCC pripravujú Smart riešenia pre Trenčín

Experti SSCC pripravujú v rámci projektu "Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja“ pripravujú  dokument, ako začať využívať moderné technológie v prospech ľudí a prírody. V týchto dňoch prebieha na pôde mesta Trenčín séria workshopov, ktoré jednotlivo komunikujú prípravu dokumentu vo všetkých 10-tich oblastiach smart city s miesnymi odborníkmi. Pozrite si: https://www.facebook.com/trencianskyterajsok/videos/3352261361470724/UzpfSTE4NjU1MTU3NjcwNTcwMzk6MjY5ODcxMDI0MDQwNDI1MA/...
Read More
,

Workshopy v Trenčíne

SSCC ako partner projektu “Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja” spoluorganizuje v týchto dňoch sériu workshopov s cieľom informovať odbornú verejnosť o aktuálnom stave aktivít zo strany expertov. Výmenou informácií medzi prizvanými odborníkmi z mesta Trenčín, zástupcami samosprávy a verejnej správy, odbornou verejnosťou, zástupcami odborných zoskupení, tvorcovia Smart koncepcie mesta Trenčín získajú potrebné informácie pre koordináciu pre prípravu návhov riešení v tretej fáze projektu. https://fitcubator.sk/smart-koncepty/                  ...
Read More

Digitálne mesto či Lochnes príšera?

Popradský (f)ITcubator, člen SSCC využíva otvorené priestory v Popradskej Redute aktívne a pokračuje v plánovanej sérii eventov, ktoré sú venované odborným smart témam so zámerom odkomunikovať inovatívne možnosti medzi tvorcami inovácií-samosprávou a verejnou správou-konečnými užívateľmi. Prioritne sú tieto aktivity určené mladými ľuďom, ktorým je tento aktívny verejný priestor venovaný. Na evente Digitálne, inteligentné či chytré mesto?  sa 7.11.2019 hovorilo o meste, ktoré bude s občanom komunikovať.  Zaujímate ho, či už ste občanom, podnikateľom, turistom alebo študentom - jednoducho človekom, ktorý v…...
Read More

SSCC na „Regionálnom dni“ v Bardejove

Člen SSCC innogy Solution v spolupráci s ďalšími organizátormi usporiadali v Bardejove dňa 20. septembra 2018 Regionálny deň určený pre zástupcov samospráv v bardejovskom regióne. Prezentácie formou diskusií boli zamerané predovšetkým na úspory pre mestá a obce v oblasti energetiky. Do programu prispel aj člen predstavenstva SSCC Igor Wzoš, ktorý predstavil inovatívny nástroj pre územné plánovanie, prezentáciu nových budov a verejných priestranstiev využiteľný pre zvýšenie aktívnej účasti občanov na rozhodovaní. Nástroj vyvinuli odborníci zastrešení neziskovou organizáciou (f)ITcubator n.o. so sídlom…...
Read More

Príspevok členov Mesto Poprad a innogy-VSE na Farmárskom festivale v Poprade

Mesto Poprad - člen SSCC spoločne so Slow Food Tatry zorganizovali v dňoch 15. - 17. júna 2018 Farmársky festival na historickom námestí mestskej časti Popradu, v Spišskej Sobote, kde sa historicky farmárske trhy konali každú sobotu. Myšlienkou festivalu bola podpora a prezentácia kvality výroby miestnych, remeselných dobrých, čistých a spravodlivých potravín, s čím úzko súvisí aj kvalita životného prostredia, v ktorom sa “zdravé “ produkty dorábajú. Člen združenia SSCC spoločnosť innogy - VSE toto podujatie podporili prezentáciou elektroautomobilu. Aj…...
Read More

GP VW CEE Korean Suppliers’ Day 2018

Člen SSCC spoločnosť KOTRA - Commercial Section Embassy of the Republic of Korea usporiadal dňa 12. apríla 2018 v Bratislave obchodné podujatie za účasti nákupného oddelenia VW CEE, SSCC, SARIO a zástupcov 20 kórejských automotive dodávateľov v CEE regióne s názvom ‘GP VW CEE Korean Suppliers’ Day 2018’. Slovak Smart City Cluster na tomto podujatí prezentoval člen predstavenstva Richard Pieger....
Read More

Pracovné stretnutie k téme Smart Cities v Brne

V Brne sa 26. februára 2018 uskutočnilo česko-slovenské pracovné stretnutie k téme Smart Cities s cieľom vzájomnej výmeny doterajších skúseností a prípravy spoločných projektov. Na pozvanie Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zastúpeného Mgr. Janou Korytářovou v spolupráci s Czech Smart City Cluster a Slovak Smart City Cluster sa dňa 26. 02. 2018 v areáli Vily Stiassni v Brne uskutočnilo spoločné Slovensko - České stretnutie k aktuálnej problematike „Smart Cities“. Stretnutia sa zo Slovenska zúčastnili zástupcovia Ministerstva hospodárstva, Ministerstva životného prostredia,…...
Read More

Workshop “Využitie Smart technológií v urbánnych územiach” 30.1.2018 v Poprade

30. 1. 2018  SSCC zorganizoval  v Poprade workshop  “Využitie Smart technológií v urbánnych územiach”.  Spoluorganizátormi odborného podujatia boli British Embassy v Bratislave a Mesto Poprad. Workshop s témou využitia smart technológií pre mestá a regióny v Poprade sa tešil veľkému záujmu. Do diskusie sa zapojili odborníci na túto tému, ako napríklad B. Smith z mesta Bristol, M. Gannon z Cardiffu, I. Wzoš , viceprimátor mesta Poprad a J. Tait - CEO Open Data Menchester a ďalší. Viac ako 90 účastníkov…...
Read More