Partner SSCC – Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje online workshop s názvom „Príklady dobrej praxe v odpadovom hospodárstve a energetickej efektívnosti na Slovensku a Ukrajine„, na ktorom medzi prezentujúcimi vystúpi aj predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš.

Na workshope odznejú témy zo Slovenska a Ukrajiny, ktoré budú obojstrannou inšpiráciou pre zástupcov miest a obcí, napríklad ako nakladať s odpadom, recyklovať odpad, zabezpečovať vykurovanie v samospráve energeticky-úsporným a inovatívnym spôsobom.

Workshop realizovaný v rámci projektu „Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca- CBC4US“ sa uskutoční dňa
23. februára 2022 v čase 9:00 hod. – 12:00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM.

Informácie ohľadom programu podujatia ako aj link na bezplatnú registráciu, ktorá je možná do 22. februára do 14.00 hod., nájdete na tomto odkaze: cbc4us.zmos.sk