Popradský (f)ITcubator, člen SSCC využíva otvorené priestory v Popradskej Redute aktívne a pokračuje v plánovanej sérii eventov, ktoré sú venované odborným smart témam so zámerom odkomunikovať inovatívne možnosti medzi tvorcami inovácií-samosprávou a verejnou správou-konečnými užívateľmi. Prioritne sú tieto aktivity určené mladými ľuďom, ktorým je tento aktívny verejný priestor venovaný.

Na evente Digitálne, inteligentné či chytré mesto?  sa 7.11.2019 hovorilo o meste, ktoré bude s občanom komunikovať.  Zaujímate ho, či už ste občanom, podnikateľom, turistom alebo študentom – jednoducho človekom, ktorý v meste žije. Dozvedeli sme sa viac ako je to na strane samosprávy, dodávateľa služieb i občana.
Úvod do SmartCity, ktorý nám pripomína povestnú Lochneskú príšeru, otvoril viacerým oči, že nejde o žiadny módny výstrelok, ale o šancu žiť efektívnejšie vo vlastnom meste. S názvom príspevku  Módny hit alebo šanca?“ vysvetlil paralelu s Lochneskou príšerou Igor Wzoš, predseda predstavenstva Slovak Smart City Cluster.
   
Do problematiky digitálneho mesta z pohľadu samospráv a tvorby riešení publikum uviedol Lukáš Bednár z MVI Technology.
   

O mestských dátach a ich využití v praxi nám povedal viac Ján Michlík konateľ spoločnosti Aminet.

Foto z eventu: