Slovak Smart City Cluster aka partner projektu, v rámci ktorého ponúka organizátor odbornú exkurziu v Nemecku s tematikou smart city.

Odborná exkurzia je určená pre zástupcov miest a obcí a odborníkov zo slovenských firiem alebo inštitúcií, ktorých zaujíma aplikovanie prístupu a najnovšie technológie v oblasti  Smart City. 

Od odborníkov z Nemecka získate aktuálne informácie o už aplikovaných a dostupných technológiách a výskume v tejto oblasti a máte možnosť výmeny skúseností a priameho nadviazania kontaktov s predstaviteľmi navštívených inštitúcií a firiem.  

 Podujatie je organizované s podporou Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky v rámci Programu rozvoja trhu.  

Prihlásenie na odbornú exkurziu je možné najneskôr do 30.novembra 2019. Počet miest je obmedzený.
https://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/smart-city-digitalizacia-ikt-riesenia/
Organizátor :
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Suché mýto 1   /   SK-811 03 Bratislava , Petra Erbová, PhD.
Tel.: +421 2 2085 0638  /  E-mail: erbova@dsihk.sk