Člen SSCC innogy Solution v spolupráci s ďalšími organizátormi usporiadali v Bardejove dňa 20. septembra 2018 Regionálny deň určený pre zástupcov samospráv v bardejovskom regióne. Prezentácie formou diskusií boli zamerané predovšetkým na úspory pre mestá a obce v oblasti energetiky. Do programu prispel aj člen predstavenstva SSCC Igor Wzoš, ktorý predstavil inovatívny nástroj pre územné plánovanie, prezentáciu nových budov a verejných priestranstiev využiteľný pre zvýšenie aktívnej účasti občanov na rozhodovaní. Nástroj vyvinuli odborníci zastrešení neziskovou organizáciou (f)ITcubator n.o. so sídlom v Poprade, ktorá je tiež členom SSCC. Ďalšia prezentácia tohto inavatívneho nástroja je súčasťou programu konferencie Smart Cities 2018 v termíne 16.10.2018 v Braislave.