SMART RUŽOMBEROK

V dňoch 27. – 28. mája bolo zorganizované ďalšie úspešné školenie v akreditovanom vzdelávacom programe Smart Manažér, v rámci ktorého sa školili pracovníci našej členskej samosprávy - Mesta Ružomberok. Naši odborní lektori - prof. Finka, doc. Ondrejíčka a Igor Wzoš školili pracovníkov rôznych oddelení mestského úradu v jednotlivých témach SMART prístupov riadenia a strategického plánovania mesta. Nechýbali ani praktické ukážky manažmentu energetických dát, ktoré úťastníkom predstavil zástupca člena SSCC - Peter Dolíhal. Hlavným odkazom každého školenia v programe Smart manažér je schopnosť prepájať…...
Read More

Termíny kurzov

23. - 24. november 2023 11. - 12. január 2024 (ucelená skupina) 11. - 12. marec 2024 (ucelená skupina) 27. - 28. máj 2024 (ucelená skupina) 05. - 06. jún 2024 (ucelená skupina) Predpokladaný termín vzdelávacieho programu Smart City špecialista: 02. -03. júl 2024 (ucelená skupina) 04. - 05. júl 2024 (ucelená skupina)...
Read More

„Pošlime klastre do školy“

"Pošlime klastre do školy" je projekt podľa výzvy SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu pre stredné školy. SSCC si ako partnera projektu vybrali študenti Obchodnej akadémie v Poprade (OA) pod vedením učiteľky odborných predmetov pani Martiny Dovalovskej. Aktivita je súčasťou realizovaného projektu "Rast, Inovácie a Sieťovanie Slovak Smart City Cluster", ktorý je v súčasnosti v realizácii. Cieľom aktivity je pripraviť inovatívne návrhy pre klastre od študentov, ako pomôcť klastrom (existujúcim alebo novým), aby sa zviditeľnili v rámci regiónu alebo…...
Read More

SSCC na Eko–inovačnej mape Slovenska

Združenie Slovak Smart City Cluster sa vďaka svojej iniciatíve zapojilo do aktivity vytvorenia Eko – inovačnej mapy Slovenska. Cieľom mapy je predstaviť podporné organizácie a nástroje, ktoré môžu pomôcť preložiť často abstraktné ciele udržateľnosti do praxe, do podnikateľských, či organizačných procesov. Eko-inovácie sú rôzne formy inovácií, ktoré preukázateľne prispievajú k udržateľnému rozvoju znížením nepriaznivých dopadov na životné prostredie, posilnením odolnosti voči ekologickým tlakom, alebo účinnejším a zodpovednejším využívaním prírodných zdrojov. https://embed.kumu.io/cccf9bcff62ffdc9988d290696bc30b6?fbclid=IwAR3KFaWqyMW4C4Zg0DzIOa6hITwBZ0ovgBySrMWPSap0jvs3NwJLaAla2fY#untitled-map...
Read More

online časopis ENGIE News

Člen združenia spoločnosť ENGIE Services a.s. ponúka možnosť získať viac informácií o službách, nových projektoch a technologických inováciách prostredníctvom online časopisu ENGIE News: Ak si želáte posielať časopis ENGIE News do Vašej mailovej schránky kliknite prosím na odkaz Prihláste sa k odberu ENGIE News<https://www.engie.sk/#engie-news> a zaregistrujte sa....
Read More