SSCC na Eko–inovačnej mape Slovenska

Združenie Slovak Smart City Cluster sa vďaka svojej iniciatíve zapojilo do aktivity vytvorenia Eko – inovačnej mapy Slovenska. Cieľom mapy je predstaviť podporné organizácie a nástroje, ktoré môžu pomôcť preložiť často abstraktné ciele udržateľnosti do praxe, do podnikateľských, či organizačných procesov. Eko-inovácie sú rôzne formy inovácií, ktoré preukázateľne prispievajú k udržateľnému rozvoju znížením nepriaznivých dopadov na životné prostredie, posilnením odolnosti voči ekologickým tlakom, alebo účinnejším a zodpovednejším využívaním prírodných zdrojov. https://embed.kumu.io/cccf9bcff62ffdc9988d290696bc30b6?fbclid=IwAR3KFaWqyMW4C4Zg0DzIOa6hITwBZ0ovgBySrMWPSap0jvs3NwJLaAla2fY#untitled-map...
Read More

online časopis ENGIE News

Člen združenia spoločnosť ENGIE Services a.s. ponúka možnosť získať viac informácií o službách, nových projektoch a technologických inováciách prostredníctvom online časopisu ENGIE News: Ak si želáte posielať časopis ENGIE News do Vašej mailovej schránky kliknite prosím na odkaz Prihláste sa k odberu ENGIE News<https://www.engie.sk/#engie-news> a zaregistrujte sa....
Read More