21. – 23. február 2024 (ucelená skupina)

13. – 15. marec 2024 (ucelená skupina)

Predpokladaný termín vzdelávacieho programu Energetický manažment: 

17. – 19. apríl 2024