,

Slovak Smart City Cluster v spolupráci s Ukrajinsko-slovenskou biznis agentúrou (USBA) organizuje 23. novembra 2022 v priestoroch (f)ITcubator v Poprade workshop zameraný na hľadanie možností a príležitostí pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu.

Pozvanie k diskusii pri okrúhlom stole prijali slovenskí aj ukrajinskí hostia, odborníci v oblasti podnikanie, školstvo a zdravotníctvo.

Viac informácií nájdete v programe podujatia.