Vo štvrtok, 20.októbra 2022 bude predseda predstavenstva SSCC, Igor Wzoš diskutovať na tému Energetické komunity bytových domov spolu so zástupcami Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) či Ministerstva hospodárstva SR, a to v rámci IX. kongresu Lepšia správa 2022, ktorý organizuje práve ZLSBD v dňoch 18. – 21. októbra v hoteli Sitno vo Vyhniach.

Ďalšie riešené témy nielen pre správcov bytových domov nájdete v programe podujatia.

Viac informácií sa môžete dozvedieť aj z video-pozvánky organizátorov podujatia.