Odborná panelová diskusia na aktuálnu tému energetickej krízy a spôsobov, ako minimalizovať jej dopady pomocou digitalizácie a automatizácie, sa uskutoční dňa 26. októbra 2022 v čase od 9:00h – 10.30h v Hoteli Barok, Bratislava.

Prednášajúci, medzi ktorými je aj predseda predstavenstva SSCC – Igor Wzoš, sa budú v odbornej diskusii venovať témam:

– Aký význam majú online dáta z energetických meračov a ako vedia pomôcť v znižovaní nákladov na energie?

– Možnosti digitalizácie a automatizácie energetických dát ako cesta k prevádzkovým úsporám a centralizácií dát.

– Predstavenie prípadových štúdií.

Na podujatie je možné prísť osobne alebo sa prihlásiť online. Registráciu na podujatie nájdete na tomto linku.