Člen nášho združenia, VSE prostredníctvom svojej nadácie otvára 2. ročník grantového programu Podpora malých inovácií 2022: digitalizácia, s celkovou alokáciou 119 000 eur.

Podporené budú projekty, ktoré skvalitnia prostredie východného Slovenska a život jeho obyvateľov. Prinesú riešenia za využitia digitalizácie, ktoré pomôžu šetriť čas, financie, pracovnú silu, chrániť životné prostredie a znižovať spotrebu surovín, taktiež skvalitniť prístup k informáciám, ponúknu nové možnosti na efektívnejšie procesy, prinesú nové služby a podobne.

Grantový program je určený predovšetkým mimovládnym organizáciám, samosprávam, školám, ale aj štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Maximálna výška žiadaného príspevku na 1 projekt je 7 000 eur.

Viac informácií nájdete priamo vo výzve, alebo aj na webovej stránke VSE.