Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) organizovalo v dňoch 19. – 20, apríla konferenciu s názvom Fórum pre inteligentné mestá a regióny, na ktorú pozvalo aj združenie SSCC. Predseda predstavenstva SSCC, pán Igor Wzoš, vystúpil počas programu podujatia s prezentáciou „Budovanie kapacít so zameraním na agendu inteligentných miest a regiónov„, v rámci ktorej predstavil združenie SSCC ako také, jeho ciele, aktivity a činnosti. Medzi panelistami konferencie bol aj zástupca člena SSCC, konateľ spoločnosti ANTIK Telecom, s. r. o., pán Peter Blaas.

Konferencia mala za cieľ sumarizovať súčasný stav budovania inteligentných miest a regiónov. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia inovatívnych spoločností a riešení prostredníctvom prezentačných stánkov.

Prezentáciu predsedu predstavenstva SSCC ako aj prezentácie ostatných prezentujúcich nájdete na stránkach MIRRI SR tu: https://www.smartcity.gov.sk/forum-pre-inteligentne-miesta-a-regiony/index.html