Ako otvorene vládnuť na miestnej úrovni a podporovať mestský rozvoj?

Témami z oblasti SMART governmentu (chytrého riadenia) sa bude dňa 10. mája 2023 zaoberať konferencia v Banskej Bystrici v rámci týždňa otvoreného vládnutia.

Organizátorom podujatia je Mesto Banská Bystrica v spolupráci s členom SSCC – Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Na konferencii budú prezentované skúsenosti z rozvoja miestnej iniciatívy otvoreného vládnutia OGP Local Banská Bystrica v podmienkach Mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica a praktické odporúčania pre prípravu Integrovanej územnej stratégie, ktoré mesto získava vďaka technickej pomoci od OECD, World Bank Group a Joint Research Centre (JRC) s podporou Európskej komisie.

Registráciu na podujatie je potrebné vykonať do 8. mája na odkaze: REGISTRÁCIA

Konferencia OV program