Dovoľte, aby sme Vás pozvali na trinásty ročník konferencie
Metro ON Line, ktorá sa koná v dňoch 11. – 15.6.2018. Prvé dva dni programu sú venované 2. ročníku KONFERENCIE SSCC (11.- 12.6.), kde Vás čakajú nové výzvy, interaktívne prednášky, možnosti nadviazať dlhodobé priateľské vzťahy v oblastiach Smart City. SSCC zároveň zhodnotí výsledky prvého roka svojho pôsobenia a v spo- lupráci s klastrami v rámci krajín V4 podpíše spoločné memorandum o vzájomnej spolupráci. Program bude venovaný skúsenostiam slovenských a niektorých zahraničných miest s priestorom pre hľadanie praktických a aplikovateľných riešení pomocou interaktívnych workshopov s uznávanými odborníkmi.

V pondelok večer Vás radi privítame na slávnostnom večeri, kde odmeníme tých najaktívnejších.

Konferencia sa koná pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja.

R.S.V.P. na event@smartcluster.sk

Podmienky konferencie nájdete na www.metroonline.sk, v sekcii Registrácia. Prosíme o potvrdenie Vašej účasti do 5.6.2018.