, ,

V dňoch 26. – 27. 10. 2023 sa v Starej Lesnej uskutoční pilotné vzdelávanie programu Smart City špecialista pre zástupcov členských samospráv nášho združenia.
Dvojdňové odborné akreditované vzdelávanie v téme smart konceptov, ktoré zastrešujú a integrujú všetky oblasti rozvoja miest a regiónov a dotýkajú sa širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov, budú viesť skúsení odborní lektori – experti SSCC, ktorí si pripravili viacero odborných prezentácií,  praktických skúseností a sú pripravení pomôcť s riešeniami pre konkrétne problémy samospráv v rámci tohto školenia i v rámci konzultácií.

10 účastníkov sa bude školiť prezenčnou formou, na prezetnáciu príkladov dobrej praxe sú pripravení aj zástupcovia firemných členov Slovak Smart City Clustra.

Príprava a realizjácia pilotného kurzu je podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP Integrovaná infraštruktúra v rámci projektu „Rast, Inovácie a Sieťovnie SSCC“.

O ďalších termínoch vzdelávania Vás budeme informovať!