V dňoch 12. – 13. októbra sa predseda SSCC Igor Wzoš zúčastnil na 32. odbornej konferencii Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR.

Spolu so zástupcom partnera nášho združenia – Slovenským centrom digitálnych inovácií (SCDI), pánom Jurajom Polákom prezentovali Igor Wzoš prednostom úradov slovenských samospráv možnosti vzdelávania práve pre zamestnancov samospráv. Informovali o  vzdelávacích programoch a ďalších službách pre samosprávy z oblastí smart riadenia miest,  ktoré združenie SSCC ponúka v rámci spoločného projektu. Dôležitou informáciou bolo predstavenie financovania ponúkaných služieb. Financovanie samosprávam zabezpečuje Plán obnovy, mechanizmus znluvných vzťahov zabezpečuje SCDI.