Združenie SSCC nadviazalo spoluprácu s Národným parkom Poloniny, ktorý v uplynulom roku naplno rozbehol aktivity smerujúce k celkovému rozvoju tohto najvýchodnejšieho slovenského národného parku, výnimočného svojou faunou i flórou.
Jednou z aktívít, na ktorej združenie spolu so svojim členom – (f)ITcubator n.o. participovalo, bol 1.ročník súťaže nápadov Poloniny na túre, ktorý sa uskutočnil 5. decembra v Univerzitnom vedeckom parku Technickej univerzity v Košiciach – Technicom.

Cieľom tejto súťaže nápadov alebo inak nazvanej aj ideathon bolo generovanie ideí, nápadov ako zlešiť fungovanie procesov, služieb, produktov, ochrany národného parku aj za pomoci nových technológií a digitalizácie. Do 1. ročníka ideathonu sa zapojilo 11 týmov, ktoré prezenčne i online predstavili svoje koncepty smerujúce k lepšej ochrane a udržateľnosti prírody ako i k atraktívnejšej turistike. Počas podujatia im boli k dispozícii aj experti a mentori so svojimi cennými radami. Odborná komisia následne vybrala a ocenila najlepšie nápady.

Na poduajtí akým je hacketon – ideathon sa mladí ľudia stretávajú v malých tímoch, aby zdieľali nápady a vytvorili niečo nové a vzrušujúce spolu s partiou rovnako zmýšľajúcich ľudí. Príspevkom a prínosom podujatia je podpora týchto mladých ľudí a ich kreatívneho a podnikateľského potenciálu, využitím ktorého môžu do svojho regiónu priniesť nové inovatívne riešenia a výstupy. Zároveň dostávajú priestor na sebaprezentáciu a rozvoj svojich podnikateľských zámerov.

SSCC v súlade so svojou stratégiou chce aj v budúcnosti podporovať realizáciu podujatí typu hacketon či ideathon pre podporu vyľadávania a získavania talentov a inovatívnych nápadov z radov študentov a mladých ľudí v rôznych oblastiach smart city a smart región, kde patrí napríklad aj manažment a fungovanie národných parkov.

Atmosféra na podujatí:

 

 

 

 

 

          

 

 

fotografie ©Daniel Sabol a SSCC