Štvrtá výročná konferencia Slovak Smart City Cluster sa pripravuje v rámci prvého dňa medzinárodnej konferencie Merto ON Line v Poprade dňa 13. októbra 2020. Účastníci sa  zoznámia s aktuálnymi trendmi a modernými Sm(Art) službami pre mestá a obceas využitím pre svojich obyvateľov. Jedným z hlavných cieľov konferencie je podpora vzdelávania, a motivácie mladých ľudí,  ich aktívneho zapojenia sa do spoločenských výziev, podpora a vedenie mladých ľudí k etickému rozvoju ich talentu a kreativity.

Viac informácií predbežne na:

https://metroonline.sk