Utorok 21. februára združenie SSCC zrealizovalo v spolupráci s Mestom Dubnica nad Váhom workshop s názvom Energetické projekty v samosprávach. Podujatie, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, bolo cielené predovšetkým pre členské samosprávy. Privítali sme aj  hostí z iných miest a organizácií osobne v Dubnici a tiež prostredníctvom online prenosu. Témou odbornej diskusie boli energetické komunity, energetické služby, manažment dát ako aj financovanie projektov na úsporu energií. Mesto Dubnica n/V. prostredníctvom zástupcu predviedlo účastníkom Smart mapu mesta, ktorej vyše 50 funkcionalít aktívne využívajú viaceré oddelenia mestského úradu.

Diskusia s témou energetika a možnosti jej lepšieho spravovania bude pokračovať najbližšie v ďalšom členskom meste – hostiteľom bude tentoraz mesto Kežmarok.

Foto z podujatia: