,

Nové prístupy k zlepšeniu činnosti samospráv

Člen združenia SSCC, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje na Katedre verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty  v dňoch 13. – 14. 9. 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Inteligentná samospráva.

Organizátori podujatia pozývajú na diskusiu na témy:
Trendy v rozvoji miest a obcí,
Smart Governance v miestnych samosprávach,
Úloha kultúry a kreatívnych odvetví v rozvoji miest,

ako aj prezentácie realizovaných behaviorálnych experimentov v oblasti zvýšenia výnosu z daní a poplatkov v miestnej samospráve, rozhodovania v miestnej samospráve a verejných služieb a verejného priestoru a prednášky medzinárodne uznávaných odborníkov Zoltána Acsa, Kristíny Londákovej a mnohých ďalších.

Účasť na konferencii je bezplatná, v prípade záujmu je možné sa prihlásiť tu: https://bit.ly/3GSE04b

Program: