Stredoeurópske výskumné a školiace centrum v oblasti priestorového plánovania – CENTRUM EXCELENTNOSTI pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave má vďaka spoločným projektom svoje zastúpenie aj v Číne. Kľúčovou osobnosťou projektu a spolupráce je prof. Maroš Finka člen predstavenstva SSCC.

      

Čítaj materiál:

https://drive.google.com/file/d/1Yn4_5Ue5gQPSr6bHKJcSxTbqOvKU7NM4/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1BhoBHyJ3pE-b-n5MF18hpeJktIM0wqjU/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1L1f09Snen-Zkn-lCg4wZhHHpKYmdh_X1/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1wY_LIsFYYnEiDxdH6uk9cz6HJ17sP2u1/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1PCvlwaUPPUy82INTiTRjM4Oq3FM8jU0O/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1xL5bcpPtaMsNcUxjFm7WZL2zGa33zd8w/view?usp=drive_web

https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/veda-a-vyskum/centrum-spectra.html?page_id=3288