Na Slovensku vzniká klaster, teda skupina komunitnej energetiky. Podporiť chce vznik energetických komunít.
Ak sa do nich ľudia zapoja, za energie by mohli platiť menej. Jedným zo zakladateľov klastra je Slovak Smart City Cluster s ďalšími dlhodobo spolupracujúcimi subjektmi. Viac nájdete v reportáži Nikolety Ferkovej z rtvs:

https://www.facebook.com/nikoleta.ferkovartvs.1/videos/1138891253660300

O potenciáli komunitnej energetiky sa dočítate aj v rozhovore s riaditeľom novovzniknutého Klastra energetických komunít Slovenska, Mariánom Parkányim na odkaze: https://energoklub.sk/sk/clanky/marian-parkanyi-slovensko-nevyuziva-potencial-komunitnej-energetiky/.

 

Related Posts