Spolupráca SSCC s partnermi krajín V4, ktorá bola zahájená na spoločnom workshope počas 2. Konferencie SSCC pokračuje prípravou Memoranda o spolupráci a zároveň užšou komunikáciou o možnostiach spoločných projektov. Partner z maďarskej strany dáva do pozornosti projekt Smart Platform V4, ktorým maďarské predsedníctvo V4 navrhlo vytvorenie spoločného priestoru pre digitálne služby. Iniciatíva National Mobile Payment Plc. je platforma V4 Smart zameraná na elektronické služby, ktoré môžu byť spoločne zavedené v členských štátoch V4, vzájomne komunikujú a uľahčujú ľuďom komfort a verejnú správu. Projekt V4 Smart Platform zahŕňa vytvorenie digitálnej profesionálnej komunity V4, ako aj návrhy na cezhraničné služby, ktoré sú zhrnuté v “Bielej knihe Smart Platform V4”.
Profesionálne myšlienky Bielej knihy „Smart Platform V4“ a návrhy na pokračovanie iniciatívy sú založené na sérii odborných konzultácií, ktoré sa uskutočnili na viacerých konferenciách V4 / V4 + a partnerských workshopoch – Industrial Workshop Budapest, Digital Visegrad 4 Európa Ľubľana, medzinárodný workshop Smart Platform V4 Bratislava, 2. medzinárodná konferencia SSCC / Metroonline 2018 a Workshop V4 Slovak Smart City Cluster v Poprade.
Odkazy na publikáciu „Biela kniha maďarského predsedníctva V4 Smart Platform“ publikovaná na:

http://v4.gov.hu/white-paper-of-the-hungarian-presidency-s-v4-smart-platform-published2

V4SP_project_White_Paper_EN