Dňa 30. júna 2020 sa konala videokonferencia zástupcov ECA (European Clusters Alliance) s eurokomisárom Thierry Bretonom. SSCC  ako člen Únie klastrov Slovenska a člen platformy klastrov EÚ ECCP sa tiež zúčastnil videokonferencie v zastúpení predsedu predstavenstva.

Závery z videokonferencie si v prehľadnej forme prečítajte v spoločnej tlačovej správe prezidentov ECA (Európska klastrova aliancia) a ÚKS (Únia klastrov Slovenska).

Závery z virtuálnej konferencie s komisárom Bretonom_ECA_tlačová správa SJ