V dňoch 13. – 14. 5. 2019 sa v Poprade uskutočnil už tretí ročník konferencie Slovak Smart City Cluster ako prvé dva odborné dni s tematikou Smart Cities v rámci Metroonline 2019.

Ako silný aspekt motivácie účastníkov konferencie a mladých ľudí ísť za svojimi cieľmi sme pozvali známe osobnosti z oblasti športu, IT a umenia. Tento ročník je úzko prepojený s najsledovanejšou udalosťou roka – Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019, keďže záštitu nad konferenciou  spolu s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu prevzal Slovenský zväz ľadového hokeja.

Cieľom konferencie je aj podpora sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, vzdelávania a motivácie mladých ľudí a ich aktívne zapojenie do spoločenských výziev, či umožnenie prístupu k etickému rozvoju ich talentov a kreativity. Vďaka tomu vyše 500 talentovaných mladých športovcov a IT študentov dostane príležitosť zúčastniť sa na konferencii bezplatne a otvoria sa témy, ktoré častokrát naša spoločnosť neprijíma s veľkým záujmom. Zároveň finančne podporíme mladé talenty zo sociálne slabších rodín, realizáciu študentských projektov vo (f)ITcubatore n. o. Poprad, záchranu ohrozených druhov živočíchov a rozvoj ekoturizmu v Tokajskej vinohradníckej oblasti.

počet účastníkov na smart city dňoch konferencie 13. – 14.5.2019 bol 350.  Ďakujeme za Váš záujem!

Program, profily speakrov, výstupy z konferencie nájdete na: https://metroonline.sk

FOTOGALÉRIA: