„BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÝCH MIEST A REGIÓNOV PO KORONA KRÍZE“

je hlavnou témou 4. konferencie SSCC, ktorú organizujeme ako live stream – prenosom  
z priestorov Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM – člena klastra Technickej univerzity v Košiciach dňa

  9. decembra 2020 od 9:00 – 12:00 hod.

Kríza je príležitosťou reštartovať procesy a hľadať nové možnosti, ako udržať a zvyšovať kvalitu života ľudí v regiónoch. Nové plány a ciele, nové programové obdobie, plán obnovy, nové formy financovania, smart sociálne služby, zdieľaná ekonomika, životné prostredie.
Nové zásadné zmeny a vývzy pre mestá, obce a regióny!

Fungujúce a cenovo dostupné smart riešenia pre zástupcov miest, obcí, krajov SR  i záujemcov z odbornej verejnosti predstavia naši členovia – slovenské firmy a ich experti pod záštitou
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
v zastúpení štátnych tajomníkov rezortu
PhDr. Vladimíra Ledeckého a Ing. Mareka Antala.

REGISTRUJTE  SA za 0,- €
https://www.inviton.eu/e-11464/smart-city-on-line

NAJLEPŠÍ PROGRAM
PROGRAM_final.pdf

NAJLEPŠÍ SPÍKRI
speakers_m.pdf

NAJLEPŠIA CENA