V poradí druhá medzinárodná konferencia Slovak Smart City Cluster sa uskutočnila v dňoch 11. – 12. júna 2018 ako prvé dva odborné dni s tematioku smart city v rámci 13. ročníka Metroonline 2018 v Poprade. Konferencie sa zúčastilo viac ako 200 účastníkov z odbornej verejnosti, primátorov a starostov, zástupcov verejnej správy, vrátane zahranicčných hostí. Záujem o inovatívne riašenia mal aj 100 študentov stredných a vysokých škôl z východného Slovenska.
Podujatie sa konalo pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja.

Program, informácie o 25 speakroch konferencie  nájdete na https://metroonline.sk
Prezentácie z konferencii nájdete nižšie.
Z otvorenia:

Úvodným stretnutím konferencie bol Workshop spolupráce Smart City Clustrov krajín V4 s témou workshopu  otvorenej spolupráce medzi klastrami krajín V4, ktoré bolo zahájené na česko-slovenskom pracovnom stretnutí k tématike Smart Cities v Brne a predošlých iniciatív. Výstupom je príprava memoranda o vzájomnej spoluprácie medzi zástupcami krajín V4 v oblastiach smart city, ktorá bola prezentovaná aj počas hlavného programu.
                     

Súčasťou programu 2. dňa konferencie boli workshopy odborných pracovných skupín SSCC k problematike smart riešení. Účastníci aktívne diskutovali k nasledovným témam: Mobilita, Energomanažment, Financovanie, Odpadové hospodátstvo, Sociálna inklúzia a motivačný workshop určený študentom stredných a vysokých škôl v oblasti IT technológií za účasti britských odborníkov. Diskusie sa tešili veľkému záujmu odborníkov a laikov so záujmom o riešenia každodennej problematiky vo všetkých oblastiach života miest a regiónov.
                 
     

Členovia Slovak Smart City Cluster prezentovali svoje technológie, produkty v priebehu konferencie pri hlavnej kongresovej sále. Spoločnosť Atos ponúkla záujemcom zaujímavý pohľad do virtuálnej reality. Člen združenia Schneider Electric vystavoval Smart Panel inteligentného NN rozvádzača. Svoje vývojové produkty z oblasti smart osvetlenia predviedla spoločnosť OMS, ktorá je novoprijatým členom SSCC. Ponukou trávenia voľného času v jednom z historicky najhodnotnejších spišských miest ponúkli Kežmarčania. Akademickú pôdu najkvalitnejších slovenských vysokých škôl prezentovali naši členovia Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Všetky činnosti môžeme robiť múdro, zlepší sa tým kvalita nášho života!

Prezentácie z konferencie:
2.konf SSCC 2018-Úvod.  2.konf SSCC 2018-Uvod k workshopom.  2.konf SSCC 2018_Czech Smart City Cluster_Regec.   2.konf SSCC 2018_Davidhazy_HU_NMP.    2.konf SSCC 2018-Manchester.    2.konf SSCC 2018_SPCleantech_PL.    2.konf SSCC 2018_OMS      2.konf SSCC 2018_Inovativni rekonstr. skoly v nulovem energ. stand.   2_SSCC_2018_Teach for Slovakia.    Kossar_Lepsie Mesto_2018.    2.konf SSCC 2018-No 1 Industry.    Smart City-Sheffield-Mark Gannon.    Virtualnou_spolupracou-Solved+PP.   2.konf SSCC 2018-Telensky AQC.    RESCO_LEPSIA OBEC_.

Fotogaléria:

Atmosféra konferencie:

Boli u nás aj školáci: