Smart stratégie naprieč štátmi Vyšehradskej štvorky

Pracovníci združenia SSCC sa 14. decembra 2022 zúčastnili na stretnutí všetkých partnerov projektu s názvom „S4S: Smart V4 Strategies“ v Brne. Hlavným partnerom projektu, ktorý zároveň toto stretnutie organizoval je člen nášho združenia, Czech Smart City Cluster.
Projekt je realizovaný v rámci Vyšehradského fondu a na stretnutí mali okrem slovenského a českého klastra zastúpenie aj poľský klaster –  South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o. non for profit a maďarský klaster Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Stretnutie bolo prvým osobným stretnutím projektových partnerov, ktorí využili túto príležitosť a vzájomne predstavili svoju činnosť a aktivity národného či medzinárodného charakteru. Následne boli zo strany Czech Smart City Cluster prezentované doteraz zrealizované aktivity a ďalšie kroky, ktoré sú v rámci projektu naplánované.

Počas otvorenej diskusie partneri diskutovali o ďalších možnostiach spolupráce.

Prezentáciu o aktuálnom stave projektu si môžete pozrieť na tomto odkaze.