Člen SSCC spoločnosť OMS predstavuje ďalší zo SMART produktov s názvom SMART INFO KIOSK!
Počítačový terminál, ktorý poskytuje prístup občanov k informáciám a aplikáciám potrebných pre efektívnu komunikáciu, obchod, zábavu alebo vzdelávanie.
Hlavné výhody:
• Vyššia občianska angažovanosť
• Prístup k digitálnym mestským službám
• Prepojený ekosystém všetkých inteligentných zariadení v meste
• Nový zdroj príjmov z prenájmu reklamného priestoru
• Rýchle informácie o udalostiach v meste: dopravné služby, parkovisko, kultúrne podujatia, pamiatky, mapa mesta a mnoho ďalšieho.

https://vimeo.com/300731993