V piatok, 24. marca sme sa opäť pozreli na energetické témy a možnosti riešení vyvstávajúcich otázok v rámci danej problematiky. V poradí druhý workshop zo série Energetické projekty v samosprávach združenie SSCC zorganizovalo tentokrát v spolupráci s mestom Kežmarok, ktoré nás privítalo v priestoroch svojej historickej radnice. Primátor mesta Ján Ferenčák prezentoval príklady dobrej praxe, ktorými mesto postupne napĺňa svoju víziu transformácie Kežmarku na Smart Green City [pozn. chytré zelené mesto].

Pre zástupcov samospráv ako aj hostí z iných združení či súkromnej sféry, ktorí sa na workshope zúčastnili osobne alebo online, boli odprezentované témy výhod správneho manažmentu energetických dát, existujúcich energetických služieb, existujúcich možností financovania ako aj téma efektívnej smart komunikácie v krízových situáciách.

Našim odborným hosťom ďakujeme za vecné a obsiahle informácie a tešíme sa na spoluprácu pri ďalšom zo série energetických workshopov.

Zároveň ďakujeme členovi nášho združenia – Mestu Kežmarok za ústretovú spoluprácu pri organizovaní podujatia.

Odborné príspevky spíkrov:

Ján Ferenčák – Smart Green City Kežmarok
Marcel Lauko – Klimaticko – energetický plán pod kontrolou
Tomáš Paciga – Smart komunikácia v krízových situáciách