,

Partner SSCC, Civinet Česká a Slovenská republika, z.s. pozývajú na workshop „Inovácie v mestskej mobilite“(Urban Mobility Incubation Workshop), ktorý sa uskutoční 6. decembra 2022 v Brne.

Cieľom workshopu je poskytnúť samosprávam a ďalším subjektom pôsobiacim v oblasti mobility nástroje a metódy, ktoré môžu využiť pri rozvoji obcí a podpore kvality života ich obyvateľov. Prinesie inšpiráciu o najnovších trendoch a možnostiach riešení mobility a podporí ich v rýchlejšom prechode na udržateľnú mobilitu, tzn. efektívnu, ohľaduplnú a funkčnú z dlhodobého hľadiska.

Program workshopu nájdete tu.

Účasť na podujatí je bezplatná, registračný formulár nájdete tu.