,

Slovenská asociácia fotovoltickej energie a OZE (SAPI) organizuje v dňoch 8 – 9 novembra 2022 v Hoteli Senec**** medzinárodné podujatie Sapi Energy Conference 2022 na témy z oblasti obnoviteľnej energetiky, energetickej bezpečnosti a OZE ako náhrady za fosílne palivá, úlohy OZE na ceste k uhlíkovej neutralite, témy z oblasti rozvoja energetických sústav a pripojiteľnosti OZE, či prípravy energetických projektov a ich zapojenie v rámci energetických trhov.

Za účasti politických elít, zástupcov kľúčových inštitúcií a tiež domácich aj zahraničných odborníkov sa seminár bude venovať inováciám a trendom vo fotovoltike a v energetických úložiskách, ktoré s ňou súvisia. Diskutovať sa bude aj o energetických komunitách, ako o novej forme združovania spotrebiteľov a výrobcov. V rámci programu konferencie bude predstavená aj nová štúdia SAPI o potenciáli využitia veternej energie na Slovensku a o prekážkach jej rozvoja.

Viac informácií k programu konferencie a registráciu nájdete na webovej stránke – https://www.sapiconference.sk/

Konferencia sa uskutoční pod záštitou J.E. pani Zuzany Čaputovej.