Náš spolupracujúci partner Smart Cities Klub organizuje 6. ročník konferencie s názvom „Slovensko na ceste k Smart Cities“, ktorej prvý blok sa uskutoční v online formáte dňa 11.3.2021 od 14:00 hod.
Bude venovaný téme Adaptácie na zmenu klímy. Konferenciu podporili aj veľvyslanectvá Holandska a Nórska, s ktorými Smart Cities Klub dlhodobo spolupracuje.

Zúčastnite sa s nami kvalitného odborného podujatia, registrujte sa na:
https://smartcitiesklub.sk/registracia-konferencia-smart-cities-klubu-11-marec-2021/