„A(E)KO ĎALEJ S ENERGETIKOU V SAMOSPRÁVE?“

bola hlavná otázka 5. konferencie Slovak Smart City Clustra, ktorá sa uskutočnila dňa 13. apríla v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a zároveň aj ako priamy prenos prostredníctvom online platformy.

Experti v oblasti energetiky, smart meteringu, fotovoltaiky ako aj financovania projektov zameraných na uvedené témy, odprezentovali účastníkom konferencie svoje odborné príspevky zrozumiteľnou formou použitím praktických príkladov. Panelové diskusie poskytli priestor pre podrobnejšiu diskusiu k všetkým aspektom poskytnutých informácií v rámci jednotlivých tematických blokov programu konferencie.

Podujatie bolo podporené z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, OP Integrovaná infraštruktúra v rámci projektu „Rast inovácie a Sieťovanie Slovak Smart City Cluster“ (kód: NFP313012AUY8).

ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA OSOBNÚ ALEBO ONLINE ÚČASŤ PRI SLEDOVANÍ PRÍSPEVKOV NAŠICH ČLENOV, PARTNEROV A HOSTÍ.
ĎAKUJEME ČLENOM A PARTNEROM SSCC ZA SPOLUVYTVORENIE ODBORNÉHO PROGRAMU.

Celú konferenciu si môžete pozrieť tu: https://zoom.us/rec/play/pkUwLpVsAow4U8wuVZXgagpPk-qe5AVfPerTVFfsTks4alRufynzjUA9LmXQw4Q_oZD1esWW8oI6nDtL.OUQErPhgWnxnxOtC?continueMode=true

Jednotlivé príspevky prednášajúcich podľa programu sú k dispozícii tu:

1_Pozitívne energetické ostrovy_Vladimír_Ondrejíčka

2_ANTIK SMART Metering_Tomáš_Kovaľ

3_Modulárne a kompaktné rozvádzače so smart technológiami_Radomír_Doležal

4_Cesta k energetickej sebestačnosti_Ondřej_Vaněk

5_Financovanie EPC projektov v energetike_Martin_Prívara

6_Czech Smart City Cluster_Jozef_Regec

7_Program ELENA_Dana Jenčová

8_Nova energeticka legislativa_Peter_Chochol