Združenie SSCC sa tento rok spolu so svojím partnerom, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), zapojilo do organizácie 2. ročníka biznis ceny FéliX. Hlavní organizátori – Slovenská sporiteľňa a SME Index prostredníctvom ceny FéliX udeľujú ocenenie za inšpiratívne príklady zo sveta biznisu, sociálneho podnikania či samospráv, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny. SSCC sa v spolupráci so ZMOS zameriava na vyzdvihnutie činnosti inšpiratívnych samospráv, pre ktoré do súťaže v rámci kategórie Udržateľnosť v samospráve definoval hodnotiace kritériá pre tri piliere: „Udržateľnosť životného prostredia“, „Ekonomická udržateľnosť“ a „Udržateľnosť Inovácie a kvalita života“.

Tu nájdete detailné informácie o kategórii Udržateľnosť v samospráve.

Do súťaže sa prihlasujú samosprávne subjekty, ktoré budú na základe stanovených kritérií hodnotené nezávislou odbornou porotou. Mestá, obce, regióny môžu prihlášky do ceny FéliX zasielať do 15. 5. 2022 cez špeciálny online formulár na https://forms.gle/YoXxsMphitdeurUu6

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke súťaže – cenafelix.sk

 

Samosprávam, ktoré chcú zvýšiť kvalitu a dostupnosť svojich služieb občanom prostredníctvom inteligentných riešení poskytuje SSCC konzultácie k možnostiam financovania napríklad aj v rámci výziev Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Moderné technológie I a II.