Člen nášho združenia, Schneider Electrics sa zúčastnil v dňoch 17. – 20. mája na veľtrhu AMPER 2022 na Brnenskom výstavisku, kde predstavil svoje najnovšie produkty a riešenia z oblasti SMART osvetlenia a SMART elektromobility.

Hlavnou úlohou veľtrhu je predstaviť všetkým návštevníkom a odbornej verejnosti, najnovšie trendy v elektrotechnickom a energetickom priemysle, vývoj telekomunikácií, najnovšie inovácie v oblasti automatizácie a digitalizácie, množstvo nových a moderných technológií pre SMART mestá, elektromobilitu, inteligentnú domácnosť a mnoho ďalších horúcich noviniek z oblasti bezpečnosti a osvetlenia.

Veľtrhy a výstavy doma aj v zahraničí sú pre našich členov zo súkromného sektora príležitosťou pre vlastnú propagáciu a zároveň prispievajú k cieľom združenia SSCC, a to k zvyšovaniu povedomia verejnosti o rôznych oblastiach, v ktorých je možné uplatniť SMART prístupy.