15. ročník konferencie METRO On line 2022, ktorý sa uskutočnil v Poprade 22. júna, sa niesol aj v znamení prehlbovania partnerských vzťahov s našimi členmi. Združenie SSCC priamo na podujatí podpísalo Memorandum o vzájomnej spolupráci na rozvoji konceptu Smart City krajín V4 s členom združenia – Czech Smart City Cluster. Memorandum vytvára základný rámec vzájomnej spolupráce na projekte s názvom „S4S: Smart V4 Strategies“, ktorý bol úspešný v rámci grantového programu Višehradského fondu.

Na partnerskej spolupráci klastrov krajín V4 budú okrem SSCC a CSCC participovať aj maďarský klaster Digitális Jólét Nonprofit Kft. a poľský klaster South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o. non for profit.

Cieľom projektu je vytvoriť jednotnú štruktúru konceptu Smart City pre krajiny V4 vrátane definovania postupov potrebných k príprave Smart stratégie spoločne vo V4 podľa konceptu s prihliadnutím na národné legislatívy a SMART stratégie.

Webová stránka projektu: https://smart-v4.eu/