Workshop “Využitie Smart technológií v urbánnych územiach” 30.1.2018 v Poprade

30. 1. 2018  SSCC zorganizoval  v Poprade workshop  “Využitie Smart technológií v urbánnych územiach”.  Spoluorganizátormi odborného podujatia boli British Embassy v Bratislave a Mesto Poprad.

Workshop s témou využitia smart technológií pre mestá a regióny v Poprade sa tešil veľkému záujmu. Do diskusie sa zapojili odborníci na túto tému, ako napríklad B. Smith z mesta Bristol, M. Gannon z Cardiffu, I. Wzoš , viceprimátor mesta Poprad a J. Tait – CEO Open Data Menchester a ďalší. Viac ako 90 účastníkov z odbornej verejnosti, vrátane zástupcov miest a regiónov Slovenska, ocenilo získané informácie od expertov z Veľkej Británie a SR. Slovenskí podnikatelia v oblasti technológií získali podnetné informácie a kontakty pre možnosť ďalšieho rozvoja a spolupráce. Slovak Smart City Cluster pripravuje viacero podobných odborných podujatí v tomto roku.
Prezentácie z worshopu:

Workshop experts

Oppidatim Slovakia Presentation

Manchester presentation

Bristol  presentation

KOOR SSCC Poprad

SSCC_misia_ciele

Poprad – Smart City