Člen SSCC ANTIK Telecom s.r.o. Košice sa spolu s partnermi zapojil do významného projektu KSCreativity4WB, ktorý sa zaoberá výzvou nízkej angažovanosti občanov a nedostatku dôvery vo verejné inštitúcie. Súčasné kultúrne dedičstvo sa bude využívať ako rozhranie medzi mestom a jeho občanmi s cieľom zvýšiť občiansku účasť a blahobyt verejnosti. Založí sa inštitút Citizen Experience and Well-being Institute (CXI), ktorý bude zhromažďovať a zobrazovať údaje založené na dôkazoch rozhodovacím orgánom a verejnosti. Za týmto účelom projekt vytvorí Mobilné mestské laboratórium na vizualizáciu údajov prostredníctvom inštalácií mediálneho umenia a na zapojenie občanov do definovania mestských výziev. Bude sa kombinovať s mestskou inovačnou sférou pre začínajúce podniky, tradičné priemyselné odvetvia a podnikateľov poskytujúcich fyzické priestory, platformy pre vytváranie sietí a rôzne grantové schémy na podporu prototypov riešení zameraných na výzvy definované v CXI. Udržateľnosť sa zabezpečí rozvojom vzdelávacích aktivít, ako je študijný program zameraný na zber, analýzu a vizualizáciu údajov, ako aj školiace moduly pre rôzne cieľové skupiny súvisiace s využívaním údajov v mestských politikách.

Partnerstvo na projekte: Mesto Košice; 3 mimovládne organizácie: Kreatívny priemysel Košice; Východné pobrežie; Košice IT Valley; 1 vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach; 1 poskytovateľ verejných služieb: K13 – Košické kultúrne centrá; 2 MSP: ANTIK Telecom; Civitta Slovensko; 1 súkromná spoločnosť: ASBIS SK.

Viac čítajte na:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/07-08-2020-urban-innovative-actions-11-new-projects-will-receive-eu-funding