ANTIK Telecom súčasťou významného projektu

Člen SSCC ANTIK Telecom s.r.o. Košice sa spolu s partnermi zapojil do významného projektu KSCreativity4WB, ktorý sa zaoberá výzvou nízkej angažovanosti občanov a nedostatku dôvery vo verejné inštitúcie. Súčasné kultúrne dedičstvo sa bude využívať ako rozhranie medzi mestom a jeho občanmi s cieľom zvýšiť občiansku účasť a blahobyt verejnosti. Založí sa inštitút Citizen Experience and Well-being Institute (CXI), ktorý bude zhromažďovať a zobrazovať údaje založené na dôkazoch rozhodovacím orgánom a verejnosti. Za týmto účelom projekt vytvorí Mobilné mestské laboratórium na vizualizáciu…...
Read More

KOTRA news – September 2020

Člen SSCC KOTRA - obchodná sekcia veľvyslanectva Kórejskej republiky aj teno mesiac informuje o svojich aktivitách v oblastiach: Priame zahraničné ivestície --- Priemysel --- Obchod Čitajte viac: KOTRA-Newsletter-September-2020.pdf...
Read More

SSCC získal významný európsky certifikát

SSCC Bronze Label Certificate 2020 Slovak Smart City Cluster sa zúčastnil certifikácie klastrových organizácií v rámci hodnotenia ECEI Cluster Management Benchmarking, ktoré organizuje Európsky sekretariát pre klastrovú analýzu (ESCA) spoločnosti VDI / VDE Innovation + Technik GmbH v spolupráci s Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou prostredníctvom medzinárodného projektu ClusterFY (SIEA). Cieľom bolo získať európske hodnotenie a ocenenie, ktoré uznávajú manažéri klastrov a tvorcovia politík v celej Európe. Slovak Smart City Cluster po splnení kritérií oprávnenosti benchmarkingového hodnotenia dosiahol koncom Augusta…...
Read More

European Clusters Alliance videokonferencia

Dňa 30. júna 2020 sa konala videokonferencia zástupcov ECA (European Clusters Alliance) s eurokomisárom Thierry Bretonom. SSCC  ako člen Únie klastrov Slovenska a člen platformy klastrov EÚ ECCP sa tiež zúčastnil videokonferencie v zastúpení predsedu predstavenstva. Závery z videokonferencie si v prehľadnej forme prečítajte v spoločnej tlačovej správe prezidentov ECA (Európska klastrova aliancia) a ÚKS (Únia klastrov Slovenska). Závery z virtuálnej konferencie s komisárom Bretonom_ECA_tlačová správa SJ...
Read More

SMART prístupy chránia aj prírodu

SPECTRA Centra excelencie Európskej únie (EÚ) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - člen SSCC v rámci projektu ConnectGREEN v spolupráci ŠOP, WWF Slovensko, Slovenská agentúra životného prostredia mapujú územie na Slovensku s cieľom vytvorenia databázy migračných trás a opatrení pre ochranu šeliem i učebné materiály pre študentov priestorového plánovania. Čítajte viac na: https://www.slovenskyvidiek.sk/ochranari-mapuju-migracne-trasy-seliem-v-karpatoch/...
Read More