SMART CITIES 2018 „
Od vízií k efektívnym inováciám“

Slovak Smart City Cluster  spoluorganizoval ako odborný programový garant konferenciu SMART CITIES 2018 v spolupráci s hlavným organizátorom HN Konferencie dňa 16.októbra 2018 v Bratislave pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.  Otvorením nás poctil štátny tajomník MHSR pán Rastislav Chovanec, za združenie SSCC sa prihovoril člen predstavenstva Igor Wzoš. Konferencia prebiehala v troch tematicky súvisiacich častiach. Odborníci z radov členov SSCC a ďalší hostia diskutovali na tému investície, predstavené boli nové inovačné technológie a tiež inšpiratívne boli prezentácie skúsených odborníkov.    …...
Read More