25.5.2022, Teraz.sk: SR má predpoklady byť lídrom v rozvoji energetických komunít

Spolupráca členov nášho združenia - Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a mesta Trenčín na projekte Making City, podporovaného programom Horizont 2020 je príkladom, že Slovensko má všetky predpoklady byť lídrom v oblasti rozvoja energetických komunít a pozitívnych energetických štvrtí. Viac čítajte v článku: https://www.teraz.sk/slovensko/stu-slovensko-ma-predpoklady-byt-lid/636028-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bsearch...
Read More

18.05.2021, POĎAKOVANIE za odovzdávanie skúseností študentom

Odborná práca členov v našom združení bola dnes ocenená vyjadrením pána profesora Petra Burgera z Technickej univerzity v Košiciach, ktoré si veľmi vážime. čítajte viac z mailu: podakovanie-1.pdf Napĺňanie poslania a cieľov združenia SSCC je každodennou dobrovoľnou prácou členov a členov predstavenstva. Prepojenie s akademickou sférou je jeden z najdôležitejších cieľov. Je zrejmé, že napĺňanie vízií nie je nemožné. Teší nás náš prínos pre generáciu, ktorá bude skutočne "smart".  ...
Read More

30.10.2020, TREND: Smart riešenia môžu byť aj prírode blízke a nahradiť technológie.

"Smart riešenia môžu byť aj prírode blízke a nahradiť technológie", pre TREND vysvetľuje Maroš Finka, člen prestavenstva SSCC, profesor z Ústavu manažmentu STU, ktorý sa podieľa na vzniku ekomesta v Číne. Prešítajte si článok z TRENDu: https://www.trend.sk/trend-archiv/ekonomika-ani-priroda-nezastavia-hraniciach-krajov-ani-statov alebo čítajte celý v prílohe: FinkaTREND_clanok...
Read More