PF 2021

Ďakujeme Vám za priazeň a spoluprácu v roku 2020!  V novom roku 2021 Vám prajeme zdravie, nové a tie najlepšie možnosti pre Vaše osobné a profesné úspechy. Tešíme sa na spoluprácu s Vami v roku 2021 !...
Read More

SMART CITY online 2020

"BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÝCH MIEST A REGIÓNOV PO KORONA KRÍZE" bola hlavná téma tohtoročnej konferencie SSCC, ktorá sa uskutočnila 9. decembra 2020 od 9:00 - 12:00 hod ako live stream prenos  z priestorov Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM - člena klastra Technickej univerzity v Košiciach. Pozrite si celú konferenciu: https://archiv.nti.sk/archive.php?vid=6504761KWMK7GB11##videoplayer ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA  ÚČASŤ PRI SLEDOVANÍ PRÍSPEVKOV NAŠICH HOSTÍ A ČLENOV KLASTRA.                 SLEDOVALO NÁS ONLINE SPOLU VIAC AKO  350  ZÁUJEMCOV. ĎAKUJEME PARTNEROM A ČLENOM SSCC ZA SPOLUVYTVORENIE ODBORNÉHO PROGRAMU.    …...
Read More

4. konferencia SSCC 2020

Naša 4. výročná konferencia sa uskutoční už o dva dni - STREDA 9.12.2020 od 9:00 - 12:00 hod. "Budúcnosť slovenských miest a regiónov po korona kríze" V spolupráci s členmi klastra a partnermi sme pripravili podujatie, ktoré bude hodnotovo rovnocenné s predchádzajúcimi konferenciami. V rámci prípravy konferencie sme urobili všetko pre to, aby jej online forma bola odborne prínosná všetkým účastníkom. Pridajte sa k sledovaniu a my počas prenosu radi odpovieme priamo na Vaše zvedavé otázky: Livestream aj s priestorom…...
Read More

SSCC je súčasťou Rady partnerstva PSK

SSCC sa stalo súčasťou Rady partnerstva Prešovského samoprávneho kraja v zastúpení predsedu predstavenstva Igora Wzoša ako člena Komory ostatných sociálno-ekonomických partnerov. Úlohou Rady partnerstva PSK je príprava a realizácia integrovanej územnej stratégie PSK v programovom období 2021 - 2027. Klaster sa bude podieľať na rozvoji regiónu aj touto priamou formou. Tešíme sa na spoluprácu!...
Read More

ANTIK Telecom súčasťou významného projektu

Člen SSCC ANTIK Telecom s.r.o. Košice sa spolu s partnermi zapojil do významného projektu KSCreativity4WB, ktorý sa zaoberá výzvou nízkej angažovanosti občanov a nedostatku dôvery vo verejné inštitúcie. Súčasné kultúrne dedičstvo sa bude využívať ako rozhranie medzi mestom a jeho občanmi s cieľom zvýšiť občiansku účasť a blahobyt verejnosti. Založí sa inštitút Citizen Experience and Well-being Institute (CXI), ktorý bude zhromažďovať a zobrazovať údaje založené na dôkazoch rozhodovacím orgánom a verejnosti. Za týmto účelom projekt vytvorí Mobilné mestské laboratórium na vizualizáciu…...
Read More

KOTRA news – September 2020

Člen SSCC KOTRA - obchodná sekcia veľvyslanectva Kórejskej republiky aj teno mesiac informuje o svojich aktivitách v oblastiach: Priame zahraničné ivestície --- Priemysel --- Obchod Čitajte viac: KOTRA-Newsletter-September-2020.pdf...
Read More

SSCC získal významný európsky certifikát

SSCC Bronze Label Certificate 2020 Slovak Smart City Cluster sa zúčastnil certifikácie klastrových organizácií v rámci hodnotenia ECEI Cluster Management Benchmarking, ktoré organizuje Európsky sekretariát pre klastrovú analýzu (ESCA) spoločnosti VDI / VDE Innovation + Technik GmbH v spolupráci s Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou prostredníctvom medzinárodného projektu ClusterFY (SIEA). Cieľom bolo získať európske hodnotenie a ocenenie, ktoré uznávajú manažéri klastrov a tvorcovia politík v celej Európe. Slovak Smart City Cluster po splnení kritérií oprávnenosti benchmarkingového hodnotenia dosiahol koncom Augusta…...
Read More