ANTIK Telecom súčasťou významného projektu

Člen SSCC ANTIK Telecom s.r.o. Košice sa spolu s partnermi zapojil do významného projektu KSCreativity4WB, ktorý sa zaoberá výzvou nízkej angažovanosti občanov a nedostatku dôvery vo verejné inštitúcie. Súčasné kultúrne dedičstvo sa bude využívať ako rozhranie medzi mestom a jeho občanmi s cieľom zvýšiť občiansku účasť a blahobyt verejnosti. Založí sa inštitút Citizen Experience and Well-being Institute (CXI), ktorý bude zhromažďovať a zobrazovať údaje založené na dôkazoch rozhodovacím orgánom a verejnosti. Za týmto účelom projekt vytvorí Mobilné mestské laboratórium na vizualizáciu…...
Read More

KOTRA news – September 2020

Člen SSCC KOTRA - obchodná sekcia veľvyslanectva Kórejskej republiky aj teno mesiac informuje o svojich aktivitách v oblastiach: Priame zahraničné ivestície --- Priemysel --- Obchod Čitajte viac: KOTRA-Newsletter-September-2020.pdf...
Read More

SSCC získal významný európsky certifikát

SSCC Bronze Label Certificate 2020 Slovak Smart City Cluster sa zúčastnil certifikácie klastrových organizácií v rámci hodnotenia ECEI Cluster Management Benchmarking, ktoré organizuje Európsky sekretariát pre klastrovú analýzu (ESCA) spoločnosti VDI / VDE Innovation + Technik GmbH v spolupráci s Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou prostredníctvom medzinárodného projektu ClusterFY (SIEA). Cieľom bolo získať európske hodnotenie a ocenenie, ktoré uznávajú manažéri klastrov a tvorcovia politík v celej Európe. Slovak Smart City Cluster po splnení kritérií oprávnenosti benchmarkingového hodnotenia dosiahol koncom Augusta…...
Read More
,

Experti SSCC pripravujú Smart riešenia pre Trenčín

Experti SSCC pripravujú v rámci projektu "Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja“ pripravujú  dokument, ako začať využívať moderné technológie v prospech ľudí a prírody. V týchto dňoch prebieha na pôde mesta Trenčín séria workshopov, ktoré jednotlivo komunikujú prípravu dokumentu vo všetkých 10-tich oblastiach smart city s miesnymi odborníkmi. Pozrite si: https://www.facebook.com/trencianskyterajsok/videos/3352261361470724/UzpfSTE4NjU1MTU3NjcwNTcwMzk6MjY5ODcxMDI0MDQwNDI1MA/...
Read More

European Clusters Alliance videokonferencia

Dňa 30. júna 2020 sa konala videokonferencia zástupcov ECA (European Clusters Alliance) s eurokomisárom Thierry Bretonom. SSCC  ako člen Únie klastrov Slovenska a člen platformy klastrov EÚ ECCP sa tiež zúčastnil videokonferencie v zastúpení predsedu predstavenstva. Závery z videokonferencie si v prehľadnej forme prečítajte v spoločnej tlačovej správe prezidentov ECA (Európska klastrova aliancia) a ÚKS (Únia klastrov Slovenska). Závery z virtuálnej konferencie s komisárom Bretonom_ECA_tlačová správa SJ...
Read More
,

Workshopy v Trenčíne

SSCC ako partner projektu “Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja” spoluorganizuje v týchto dňoch sériu workshopov s cieľom informovať odbornú verejnosť o aktuálnom stave aktivít zo strany expertov. Výmenou informácií medzi prizvanými odborníkmi z mesta Trenčín, zástupcami samosprávy a verejnej správy, odbornou verejnosťou, zástupcami odborných zoskupení, tvorcovia Smart koncepcie mesta Trenčín získajú potrebné informácie pre koordináciu pre prípravu návhov riešení v tretej fáze projektu. https://fitcubator.sk/smart-koncepty/                  ...
Read More

KOTRA news

Člen SSCC KOTRA - obchodná sekcia veľvyslanectva Kórejskej republiky každý mesiac informuje o svojich aktivitách - novinkách - príspevkoch vo svojom Newslettri. Newsletter nájdete v sekcii EXPRESS na stránke: https://www.kotra.or.kr/foreign/main/KHEMUI010M.html?LOCALE=en  ...
Read More

SSCC na European Cluster Collaboration Platform

Slovak Smart City Cluster je registrovaný na medzinárodnej platforme spolupráce Európskych klástrov. Cieľom registrácie je zviditeľnenie aktivít združenia a jeho členov na Európskej úrovni, vytváranie partnerstiev a spolupráce na medzinárodnej úrovni. https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/slovak-smart-city-cluster „Európske strategické partnerstvá v oblasti klastrov pre investície v oblasti inteligentnej špecializácie“ (ESCP-S3) rámcového programu Európskej komisie COSME prispieva k posilneniu priemyselnej konkurencieschopnosti a investícií v rámci EÚ. ESCP-S3 uľahčujú klastrovú spoluprácu v tematických oblastiach súvisiacich s regionálnymi stratégiami inteligentnej špecializácie a zvyšujú zapojenie tohto odvetvia v kontexte…...
Read More