Konferencia „Budovanie inteligentných miest a regiónov“ Bratislava 2019

Dňa 18. Júna 2019 sa v Bratislave uskutočnil druhý ročník odbornej konferencie s tematikou smart cities  s názvom "Budovanie inteligentných miest a regiónov", ktorú SSCC spoločne s HN Konferencie organizuje ako odborný garant programu. Tohtoročné témy boli zamerané na vízie a stratégie miest, ktorých cieľom bolo predstaviť inovatívny postup miest, ich rozvoj a premenu na inteligentné mestá. Pozvaní hostia diskutovali a priniesli účastníkom cenné skúsenosti na tému inovácií a technológií vo všetkých oblastiach správy a rozvoja miest a regiónov. Konferenciu otvoril predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš.…...
Read More

3. konferencia SSCC – Metro ON Line 2019

V dňoch 13. – 14. 5. 2019 sa v Poprade uskutočnil už tretí ročník konferencie Slovak Smart City Cluster ako prvé dva odborné dni s tematikou Smart Cities v rámci Metroonline 2019. Ako silný aspekt motivácie účastníkov konferencie a mladých ľudí ísť za svojimi cieľmi sme pozvali známe osobnosti z oblasti športu, IT a umenia. Tento ročník je úzko prepojený s najsledovanejšou udalosťou roka – Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019, keďže záštitu nad konferenciou  spolu s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu prevzal Slovenský…...
Read More