Komunálny manažment 2022

Predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš, člen predstavenstva prof. Maroš Finka (SPECTRA) a zástupca člena klastra, Rastislav Žembery (ZSE) vystúpia na konferencii s názvom Komunálny manažment 2022, ktorú organizuje TREND Konferencie dňa 28.septembra v Bratislave. Spoločne s ďalšími odborníkmi z oblasti verejnej správy budú diskutovať na témy z prostredia komunálneho manažmentu: Ako riadiť mesto v ére energetickej neistoty? Ako mestá pri zvyšovaní kvality života využívajú smart riešenia aj big dáta? Ako sa starajú mestá o kvalitnú a modernú dopravnú infraštruktúru? Ako…...
Read More

HR TRENDY 2022

Nevyhnutná úloha HR Partner SSCC, HN konferencie organizujú dňa 06.10.2022 konferenciu pod záštitou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR na témy: Budovanie dobrej zamestnávateľskej značky nebolo nikdy dôležitejšie Zdravie ako firemná hodnota, balans na pracovisku Dá sa udržať firemná kultúra na diaľku? Aké sú najlepšie spôsoby komunikácie? Návrat zamestnancov do officov, ako na to? A či home office funguje? Podujatie sa uskutoční v AC Hotel By Marriott Bratislava. Podrobný program nájdete TU. Prihlášku na online alebo osobnú účasť nájdete…...
Read More

Budujeme inteligentný Prešovský kraj

V dňoch 19. - 20. septembra 2022 organizuje partner nášho združenia, driving.digital konferenciu a okrúhly stôl pod názvom Budujeme inteligentný Prešovský kraj v historickej budove Solivaru Prešov. Cieľom podujatia je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu zástupcov obcí, miest a regiónov, priemyselných podnikov, školstva, výskumu a ďalších inštitúcií z Prešovského regiónu i z celého Slovenska na strategické témy ako verejná a individuálna doprava v regióne a mestách Prešovského kraja, nové energetické zdroje, cirkulárna ekonomika...Panelovú diskusiu k téme rozvoja udržateľnej ekonomiky Prešovského…...
Read More
,

Regionálny výmenný workshop CIVITAS ELEVATE

Partner SSCC CIVINET Česká a Slovenská republika, CIVITAS ELEVATE (koordinačné a podporné opatrenie Európskej komisie prostredníctvom iniciatívy CIVITAS) a Statutární město Brno spoluorganizujú tretí (záverečný) regionálny výmenný workshop CIVITAS ELEVATE, ktorý sa bude konať v dňoch 19. a 20. septembra 2022 v Brne súbežne s konferenciou Urban Mobility Days 2022. Workshop bude rozdelený na dve časti: 19. septembra, od 12:00 do 17:00, stretnutie určené medzinárodnej odbornej verejnosti. Témou je výmena skúseností s regionálnou spoluprácou so zahraničnými mestami (Koprivnica a Cáchy). Komunikačným jazykom…...
Read More
,

Inteligentná samospráva – medzinárodná vedecká konferencia

Nové prístupy k zlepšeniu činnosti samospráv Člen združenia SSCC, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje na Katedre verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty  v dňoch 13. - 14. 9. 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Inteligentná samospráva. Organizátori podujatia pozývajú na diskusiu na témy: Trendy v rozvoji miest a obcí, Smart Governance v miestnych samosprávach, Úloha kultúry a kreatívnych odvetví v rozvoji miest, ako aj prezentácie realizovaných behaviorálnych experimentov v oblasti zvýšenia výnosu z daní a poplatkov v…...
Read More

Spolupráca klastrov krajín V4

15. ročník konferencie METRO On line 2022, ktorý sa uskutočnil v Poprade 22. júna, sa niesol aj v znamení prehlbovania partnerských vzťahov s našimi členmi. Združenie SSCC priamo na podujatí podpísalo Memorandum o vzájomnej spolupráci na rozvoji konceptu Smart City krajín V4 s členom združenia - Czech Smart City Cluster. Memorandum vytvára základný rámec vzájomnej spolupráce na projekte s názvom „S4S: Smart V4 Strategies“, ktorý bol úspešný v rámci grantového programu Višehradského fondu. Na partnerskej spolupráci klastrov krajín V4 budú…...
Read More

Člen SSCC – Schneider Electrics na veľtrhu AMPER 2022 v Brne

Člen nášho združenia, Schneider Electrics sa zúčastnil v dňoch 17. - 20. mája na veľtrhu AMPER 2022 na Brnenskom výstavisku, kde predstavil svoje najnovšie produkty a riešenia z oblasti SMART osvetlenia a SMART elektromobility. Hlavnou úlohou veľtrhu je predstaviť všetkým návštevníkom a odbornej verejnosti, najnovšie trendy v elektrotechnickom a energetickom priemysle, vývoj telekomunikácií, najnovšie inovácie v oblasti automatizácie a digitalizácie, množstvo nových a moderných technológií pre SMART mestá, elektromobilitu, inteligentnú domácnosť a mnoho ďalších horúcich noviniek z oblasti bezpečnosti a…...
Read More

METROONLINE 2022 – Pridaj sa k nám a objav „aj Ty“ ako zachrániť našu planétu!

Slovak Smart City Cluster spolu s partnermi pripravuje ďalšiu konferenciu - Metro ON Line 2022, ktoré sa po dvojročnej prestávke z dôvodu pandémie Covid- 19 uskutoční v dňa 22. júna 2022 v AquaCity Poprad. Konferencia sa v zmysle podtitulu "Pridaj sa k nám a objav „aj Ty“ ako zachrániť našu planétu!" bude niesť v duchu eko vs. apokalypsa. V panelových diskusiách odborní hostia a experti odprezentujú svoje názory a skúsenosti v oblasti smart bývania, mobility a dopravy,  kybernetickej bezpečnosti v telekomunikáciách…...
Read More

Odborná exkurzia – Digitálna transformácia verejnej správy

Náš spolupracujúci partner Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) pripravila v dňoch 26. - 27. apríl 2022  zaujímavú exkurziu s nemeckými partnermi. Podujatie je určené slovenským inštutúciám, mestám, obciam a odborným záujemcom. Slovenskí a bavorskí odborníci budú na podujatí  prezentovať aktuálnu situáciu, výzvy, nové poznatky a inšpirácie do budúcnosti. Popludní bude možné realizovať krátke online rozhovory s bavorskými inšsšitúciami, mestami a firmami o aplikaciách a riešeniach zrealizovalých v Bavorsku v rámci digitálnej transformácie. Program exkurzie: Program_exkurzia  alebo na stránke partnera: AHK Slowakei Exkurzia Vám prinesie nové poznatky a riešenia, príklady…...
Read More

Positive Energy Districts

Medzinárodný workshop  dňa 28. 3. 2022 Positive Energy Districts organizuje náš člen – Slovenská technická univerzita v Bratislave pre Erasmus študentov ako súčasť aktivít projektu Making City Trenčín. Predseda predstavenstva Mgr. Igor Wzoš  odprezentuje pre študentov priestorového plánovania tému „Energetika v rámci Smart City“. Podujatie spoluorganizuje SSCC ako aktivitu projektu "Rast, Inovácie,  Sieťovanie  SSCC" (podporený z EÚ cez MH SR).  Pripojiť sa k workshopu môžete už od 14.30 hod prostredníctvom linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aP7G7YXyu847iezh-nRf-yKtlpW2bDFDPlyO9Jv_e9Uk1%40thread.tacv2/1647512086471?context=%7b%22Tid%22%3a%22dffdfdd4-77f5-445a-9dc0-1f5c6d259395%22%2c%22Oid%22%3a%227222e97b-26ff-4d92-90c3-f72eb0d907a4%22%7d...
Read More